Heaven in the countryside

afrikaans

Hemel op die platteland

 

Kan jy my skroewe vir my vasdraai?
Kan jy my albasters vir my vind?
Kan jy jou idee van normaal by jou gat opdruk?
Kan jy?
Kan jy apatie spel?

Kan iemand dalk 'n god bel
En vir hom se ons het hom nie meer, nodig nie
Kan jy?
Kan jy apatie spel?

Dis hemel op die platteland
Dis hemel op die platteland

Reguleer my
Roetineer my
Plaas my in 'n boks en merk dit "veilig"
Stuur my dan waarheen al die, dose gaan
Stuur my hemel toe, ek dink dis in die platteland

Dis hemel op die platteland
Dis hemel op die platteland
Dis hemel op die platteland

Publié par Strelok le Sam, 28/05/2011 - 20:59
Essayer d’aligner
anglais

Heaven in the countryside

Versions : #1#2

Can you fasten my screws for me?
Can you find my marbles for me?
Can you take your idea of normal and shove it up your ass?
Can you?
Can you spell apathy?

Can someone call God
And tell him we don't need him anymore
Can you?
Can you spell apathy?

It's heaven on the countryside
It's heaven on the countryside

Regulate me
Routinate* me
Place me in a box and mark it "safe"
Send me to where all the boxes go
Send me to heaven, I think it's in the countryside

It's heaven on the countryside
It's heaven on the countryside
It's heaven on the countryside

Publié par Strelok le Sam, 28/05/2011 - 21:02
Commentaires de l’auteur(e) :

*I dunno if "Routinate" is a word, but I mean like, "to put into a routine"

9 remerciements
Des invités ont donné 9 remerciements
Plus de traductions de « Hemel op die platteland »
afrikaans → anglais - Strelok
Commentaires