Hur stor är vår Gud (How great is our God)

anglais

How great is our God

The splendor of the King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice
 
How great is our God,
Sing with me
How great is our God,
and all will see
How great, How great
Is our God
 
Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End,
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb
 
Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing how great is our god
 
Publié par cindygonzalez le Mar, 02/12/2008 - 15:19
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en suédois

Hur stor är vår Gud

Konungens prakt,
Majestätligt klädd
Låt hela jorden fröjdas,
Hela jorden fröjdas
Han sveper in sig i ljus,
Och mörker försöker gömma sig
Och darrar för hans röst,
Och darrar för hans röst
 
Hur stor är vår Gud,
Sjung med mig
Hur stor är vår Gud,
Och alla kommer att se
Hur stor, hur stor
Är vår Gud
 
Åldrar efter åldrar kvarstår han
Och tiden ligger i hans händer
Början och slutet,
Början och slutet
Gudomen, tre i ett
Fader, ande, son
Lejonet och lammet,
Lejonet och lammet
 
Namnet över alla namn
Värdig vår tillbedjan
Mitt hjärta ska sjunga hur stor är vår Gud
 
Publié par Owlin le Mar, 13/12/2011 - 07:20
Ajouté en réponse à la demande de sunshine77
Commentaires