Hur stor är vår Gud

anglais

How great is our God

The splendor of the King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice

How great is our God,
Sing with me
How great is our God,
and all will see
How great, How great
Is our God

Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End,
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb

Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing how great is our god

Vidéo
Voir la vidéo
 Essayer d'aligner
suédois

Hur stor är vår Gud

Konungens prakt,
Majestätligt klädd
Låt hela jorden fröjdas,
Hela jorden fröjdas
Han sveper in sig i ljus,
Och mörker försöker gömma sig
Och darrar för hans röst,
Och darrar för hans röst

Hur stor är vår Gud,
Sjung med mig
Hur stor är vår Gud,
Och alla kommer att se
Hur stor, hur stor
Är vår Gud

Åldrar efter åldrar kvarstår han
Och tiden ligger i hans händer
Början och slutet,
Början och slutet
Gudomen, tre i ett
Fader, ande, son
Lejonet och lammet,
Lejonet och lammet

Namnet över alla namn
Värdig vår tillbedjan
Mitt hjärta ska sjunga hur stor är vår Gud

Publié par Owlin le Mar, 13/12/2011 - 07:20
3 remerciements
Des invités ont remercié 3 fois
0
Note : Aucun(e)
Commentaires