بی گناهی (Innocence)

anglais

Innocence

Waking up I see that everything is ok
The first time in my life and now it's so great
Slowing down I look around and I am so amazed
I think about the little things that make life great
I wouldn't change a thing about it
This is the best feeling
 
This innocence is brilliant, I hope that it will stay
This moment is perfect, please don't go away, I need you now
And I'll hold on to it, don't you let it pass you by
 
I found a place so safe, not a single tear
The first time in my life and now it's so clear
Feel calm I belong, I'm so happy here
It's so strong and now I let myself be sincere
I wouldn't change a thing about it
This is the best feeling
 
It's the state of bliss you think you're dreaming
It's the happiness inside that you're feeling
It's so beautiful it makes you wanna cry
 
It's the state of bliss you think you're dreaming
It's the happiness inside that you're feeling
It's so beautiful it makes you wanna cry
It's so beautiful it makes you want to cry
This innocence is brilliant, it makes you want to cry
This innocence is brilliance, please don't go away
Cause I need you now
And I'll hold on to it, don't you let it pass you by
This innocence is brilliant, I hope that it will stay
This moment is perfect, please don't go away, I need you now
And I'll hold on to it, don't you let it pass you by
 
Modifié pour la dernière fois par Fary le Mer, 04/11/2015 - 20:16
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en persan

بی گناهی

بیدار میشم و می بینم که همه چیز روبه راهه
اولین باره که چنین وضعی پیش اومده,این عالیه!
آروم به اطرافم نگاه میکنم,خیلی هیجان زده م
به چیزهای کوچکی فکر میکنم که زندگی رو قشنگ میکنند
نمیخوام چیزی رو در این مورد تغییر بدم
این بهترین احساسه
 
این احساس بی گناهی,بی نظیره,امیدوارم این یه حس پایدار باشه
این لحظه خیلی خوبیه,کاش تموم نشه,من حالا به تونیاز دارم
و حفظش میکنم,تو که نمیذاری از دست بره؟
 
یه جای خیلی امن پیدا کردم,(اونجا دیگه)اشک ها از سر تنهایی نیستند
اولین باره که چنین وضعی پیش اومده و معلومه که
احساس آرامش دارم,چون به اینجا تعلق دارم و اینجا خیلی خوشحالم
این یه حس قویه و حالا به خودم اجازه میدم که بی ریا تر باشم
نمیخوام چیزی رو در این مورد تغییر بدم
این بهترین احساسه
 
این سعادتمندیه که فکر میکنی داری خوابش رو میبینی
یه شادی درونیه که احساسش میکنی
خیلی قشنگه و باعث میشه فریاد بزنی
 
این سعادتمندیه که فکر میکنی داری خوابش رو میبینی
یه شادی درونیه که احساسش میکنی
خیلی قشنگه و باعث میشه فریاد بزنی
خیلی قشنگه و باعث میشه فریاد بزنی
این احساس بی گناهی,بی نظیره و باعث میشه فریاد بزنی
این احساس بی گناهی بی نظیره,کاش تموم نشه
این احساس بی گناهی بی نظیره,کاش تموم نشه
چون حالا به تو نیاز دارم
و حفظش میکنم,تو که نمیذاری از دست بره؟
این احساس بی گناهی,بی نظیره,امیدوارم این یه حس پایدار باشه
این لحظه خیلی خوبیه,کاش تموم نشه,من حالا به تونیاز دارم
و حفظش میکنم,تو که نمیذاری از دست بره؟
 
Publié par minuch le Sam, 05/05/2012 - 17:37
Ajouté en réponse à la demande de Armageddon68
Aidez à traduire « Innocence »
Commentaires
Ahmadreza    Sam, 24/11/2012 - 21:29

واقعن ترجمتون بى نقصه...