باید عشق باشه (It Must Be Love)

traduction en persan

باید عشق باشه

Versions : #1#2
یه چیزی هست که باید بهت بگم
اینطوری شروع میشه
 
میدونی که تک تک
نفسهایی که میکشم رو کنترل میکنی؟
تو میتونی باطن روح من رو ببینی
این رو توی عشقی که خلق میکنیم حس میکنم
 
و دنبال جایی هستم
که بتونم اونجا پنهان بشم(آره)
اما هر بار که سعی میکنم با این حس مبارزه کنم
این حس به من غلبه میکنه(آره)
 
باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
آره,باید عشق باشه
 
وقتی که حرف میزنیم,تو میتونی هر چیزی که
توی ذهنم میگذره بخونی
انگار که میدونی به چی نیاز دارم
نمیتونم هیچ جایی رو بدون تو تصور کنم
میخوام همینجا کنار تو باشم
کنار من
چرا نمیتونی ببینی که من سعی میکنم با این حس
مبارزه کنم اما ایمان دارم که (آره)
 
این باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
 
باید عشق باشه X3
 
و دنبال جایی هستم
که بتونم اونجا پنهان بشم(آره)
اما هر بار که سعی میکنم با این حس مبارزه کنم
این حس به من غلبه میکنه(اوه)
باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
 
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
 
Publié par minuch le Ven, 25/05/2012 - 15:31
10 remerciements
Des invités ont donné 10 remerciements
anglais

It Must Be Love

There is something I gotta tell you
It goes like this
 
Do you know you control
 

Plus

Commentaires