You Are Ideal

polonais

Jesteś idealna

 

Jesteś idealna i jedyna
Będę wciąż powtarzać to
Jesteś idealna skarbie

Jesteś nadzwyczajna, unikalna
Będę wciąż powtarzać to
Będę to powtarzać zawsze

Jesteś najpiękniejsza i najsłodsza
Będę wciąż powtarzać to
Jesteś całym moim światem

Tak niepowtarzalna, doskonała
Będę wciąż powtarzać to
I nigdy Ciebie nie stracę

Za Ciebie oddam życie, nawet kilka żyć
Przy Tobie nawet zły facet mógłby lepszym być
Gdybym Ciebie stracił, już nigdy nie byłbym sobą
Ciągle myślę o Tobie i ciągle tęsknię za Tobą

Wszystko kolorowe, jak lody owocowe
Tak wygląda świat, kiedy jestem przy Tobie
Ty rozumiesz mnie, rozumiesz moje słabości
Tolerujesz je i nigdy się nie złościsz

Nigdy się nie obrażasz i nie trzaskasz drzwiami
Tylko przy Tobie to czuje, że zawsze się dogadamy
Inni mogą zazdrościć i uczyć się od nas
To Twoja zasługa, bo jesteś cudowna

Chcę się chwalić Tobą, pokazać innym
Przy Tobie świat mój w końcu jest stabilny
Dziewczyna jakiej nie spotkałem wcześniej
I jestem pewny, że nigdzie nie ma lepszej

Jesteś idealna i jedyna
Będę wciąż powtarzać to
Jesteś idealna skarbie

Jesteś nadzwyczajna, unikalna
Będę wciąż powtarzać to
Będę to powtarzać zawsze

Jesteś najpiękniejsza i najsłodsza
Będę wciąż powtarzać to
Jesteś całym moim światem

Tak niepowtarzalna, doskonała
Będę wciąż powtarzać to
I nigdy Ciebie nie stracę

Zostawiasz ślad, o którym piszą wiersze
Na ustach ciepły dotyk, kiedy mówisz do mnie szeptem
Kocham, gdy jesteś nadzieją w moim niebie
Jasną iskrą, co w uczucie daje tchnienie

Moja przyszłość nie powróci nigdy z echem
Świat zimny jak głaz ogrzałaś swoim sercem
Dzięki Tobie zrozumiałem, czym jest życie
Ukryte piękno, spełnione obietnice

Tobie oddam moje sny, moje łzy
W ramionach Twoich chcę zatopić się jak nigdy
Jesteś wyjątkowa, jesteś moją pasją
Tak głęboką i prawdziwą, inne gasną

Moją wolnością, szczęścia lawiną
Niech wszyscy wiedzą, że to miłość
Bo jak ze świata już nic nie zostanie
Zgaśnie słońce, będziemy zawsze razem

Jesteś idealna i jedyna
Będę wciąż powtarzać to
Jesteś idealna skarbie

Jesteś nadzwyczajna, unikalna
Będę wciąż powtarzać to
Będę to powtarzać zawsze

Jesteś najpiękniejsza i najsłodsza
Będę wciąż powtarzać to
Jesteś całym moim światem

Tak niepowtarzalna, doskonała
Będę wciąż powtarzać to
I nigdy Ciebie nie stracę

Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en anglais

You Are Ideal

Versions : #1#2

You are ideal and the only one
I will keep repeating it
You are ideal, baby

You are extraordinary, unique
I will keep repeating it
I will repeat it forever

You are the most beautiful and the sweetest
I will keep repeating it
You are my whole world

So unrepeatable, perfect
I will keep repeating it
And I will never lose you

I will give my life for you, even a few lives
By your side even a bad man would become better
If I lost you, I would never be myself again
I've been thinking about you and I've been missing you

Everything's colourful like fruit ice-cream
That's how the world looks like when I am by your side
You understand me, you understand my weaknesses
You tolerate me and you never get angry

You never take offence and you don't slam the door
Only by your side I feel that we will always get along
The others can envy and learn from us
It's your merit, because you are wonderful

I want to boast about you, to show the others
By your side my world is finally stable
I have never met before such a girl
And I am sure that a better one is nowhere

You are ideal and the only one
I will keep repeating it
You are ideal, baby

You are extraordinary, unique
I will keep repeating it
I will repeat it forever

You are the most beautiful and the sweetest
I will keep repeating it
You are my whole world

So unrepeatable, perfect
I will keep repeating it
And I will never lose you

You're leaving a track that they write poems about
A warm touch on the lips, when you're whispering to me
I love when you are the hope in my Heaven
A clear spark that livens up the feeling

My future will never come back with echo
The world cold like a rock you warmed up with your heart
Thanks to you I understood what is life
A hidden beauty, fulfilled promises

I will give you my dreams, my tears
In your arms I want to sink like I've never had before
You are exceptional, you are my passion
So deep and true, the others fade away

My freedom, avalanche of happiness
Let everyone know that this is the love
Because when nothing will remain of the world
The Sun will go off, we will always be together

You are ideal and the only one
I will keep repeating it
You are ideal, baby

You are extraordinary, unique
I will keep repeating it
I will repeat it forever

You are the most beautiful and the sweetest
I will keep repeating it
You are my whole world

So unrepeatable, perfect
I will keep repeating it
And I will never lose you

Publié par dracuulina le Sam, 26/01/2013 - 14:33
Modifié pour la dernière fois par dracuulina le Sam, 30/05/2015 - 22:40
2 remerciements
Utilisateur Il y a
Invité(e)2 années 30 semaines
Un invité a donné 1 remerciement
Plus de traductions de « Jesteś idealna »
polonais → anglais - dracuulina
Commentaires