Συνέχισε να υπομένεις (Keep Holding On)

anglais

Keep Holding On

You're not alone
Together we stand
I'll be by your side, you know I'll take your hand
When it gets cold
And it feels like the end
There's no place to go
You know I won't give in
No I won't give in
 
Keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
 
So far away
I wish you were here
Before it's too late, this could all disappear
Before the doors close
And it comes to an end
With you by my side I will fight and defend
I'll fight and defend
Yeah, yeah
 
Keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
 
Hear me when I say, when I say I believe
Nothing's gonna change, nothing's gonna change destiny
Whatever's meant to be will work out perfectly
Yeah, yeah, yeah, yeah
 
La da da da
La da da da
La da da da da da da da da
 
Keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
 
Keep holding on
Keep holding on
 
There's nothing you could say
Nothing you could do
There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
 
Publié par panacea le Mar, 05/10/2010 - 14:48
Modifié pour la dernière fois par Freda le Mar, 24/06/2014 - 05:24
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en grec

Συνέχισε να υπομένεις

Δεν είσαι μόνος
Μαζί είμαστε
Θα ειμαι δίπλα σου, το ξέρεις θα σου κρατάω το χέρι
Όταν κάνει κρύο
Και μοιάζει με το τέλος
Δεν υπάρχει μέρος να πας
Ξέρεις δεν θα παραδοθώ
Όχι δεν θα παραδοθώ
 
Συνέχισε να υπομένεις
Γιατί ξες ότι θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε
Απλώς μείνε δυνατός
Γιατί ξες ότι είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ για σένα
Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να πεις
Τίποτα που θα μπορούσες να κάνεις
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν πρόκειται για την αλήθεια
Λοιπόν συνέχισε να υπομένεις
Γιατί ξες ότι θα τα καταφέρουμε
 
Τόσο μακριά
Εύχομαι να ήσουν εδώ
Πριν να ναι αργά, όλο αυτό θα μπορούσε να εξαφανιστεί
Πριν να κλείσουν οι πόρτες
Και να φτάσει στο τέλος
Με σενα κοντά μου θα παλέψω και θα αμυνθώ
Θα παλέψω και θα αμυνθώ
Ναι, Ναι
 
Συνέχισε να υπομένεις
Γιατί ξες ότι θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε
Απλώς μείνε δυνατός
Γιατί ξες ότι είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ για σένα
Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να πεις
Τίποτα που θα μπορούσες να κάνεις
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν πρόκειται για την αλήθεια
Λοιπόν συνέχισε να υπομένεις
Γιατί ξες ότι θα τα καταφέρουμε
 
Άκου με όταν λέω, όταν λέω ότι πιστεύω
τίποτα δεν θα αλλάξει, τίποτα δεν θα αλλάξει την μοίρα
ό,τι είναι να γίνει θα γίνει άψογα
Ναι, ναι, ναι
 
λα λα λα λα λα λα
λα λα λα λα λα λα
λα λα λα λα λα λα
 
Συνέχισε να υπομένεις
Γιατί ξες ότι θα τα καταφέρουμε, θα τα καταφέρουμε
Απλώς μείνε δυνατός
Γιατί ξες ότι είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ για σένα
Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να πεις
Τίποτα που θα μπορούσες να κάνεις
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν πρόκειται για την αλήθεια
Λοιπόν συνέχισε να υπομένεις
Γιατί ξες ότι θα τα καταφέρουμε
 
Συνέχισε να υπομένεις
Συνέχισε να υπομένεις
 
Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να πεις
Τίποτα που θα μπορούσες να κάνεις
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν πρόκειται για την αλήθεια
Λοιπόν συνέχισε να υπομένεις
Γιατί ξες ότι θα τα καταφέρουμε
 
Publié par kokkinostafilo le Mer, 29/06/2011 - 16:29
Commentaires