Paroles de Kent

ParolesTraductions Demandes
10 minuter (för mig själv)suédois
Verkligen
anglais
espagnol
français
18:29-4suédois
Röd
anglais
anglais
anglais
anglais
espagnol
2000suédoisanglais
espagnol
400 Slagsuédois
Du & jag döden
allemand
anglais
anglais
espagnol
français
747suédois
Isola
allemand
anglais
anglais
anglais
anglais
français
serbe
747(eng)anglaissuédois
999suédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
espagnol
finnois
italien
Alla mot allasuédoisallemand
anglais
espagnol
Allt har sin tidsuédois
Tigerdrottningen
allemand
anglais
espagnol
serbe
Alphasuédoisanglais
Ansgar & Evelynesuédois
The Hjärta & Smärta EP
allemand
anglais
anglais
anglais
Ärlighet Respekt Kärleksuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
espagnol
finnois
Att presentera ett svinsuédoisanglais
Avtrycksuédois
Verkligen
anglais
Bas riffsuédois
B-Sidor 95-00
anglais
anglais
Beredd på alltsuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
espagnol
finnois
Berg & dalvanasuédois
Hagnesta Hill
allemand
anglais
anglais
espagnol
Berlinsuédois
Tillbaka till samtiden
allemand
anglais
anglais
espagnol
letton
Beskyddarensuédois
Hagnesta Hill
allemand
anglais
anglais
Bianca.suédoisanglais
anglais
anglais
catalan
espagnol
Blåjeans.suédoisanglais
anglais
anglais
Celsiussuédois
Isola
allemand
anglais
anglais
Chanssuédois
B-Sidor 95-00
allemand
anglais
anglais
serbe
Columbussuédois
Tillbaka Till Samtiden
allemand
anglais
anglais
anglais
espagnol
finnois
letton
Cowboyssuédois
Hagnesta Hill
allemand
anglais
anglais
Cowboys (english version)anglais
Hagnesta Hill
suédois
Decembersuédoisallemand
anglais
anglais
Den andra sidansuédois
Tigerdrottningen
allemand
anglais
anglais
serbe
ukrainien
Den Döda Vinkelnsuédoisanglais
anglais
anglais
Den osynlige mannensuédois
Kent
anglais
anglais
anglais
Det finns inga ordsuédoisallemand
anglais
anglais
anglais
anglais
espagnol
finnois
français
russe
serbe
Det kanske kommer en förändringsuédois
Generation Ex EP
anglais
français
Din Enda Vänsuédoisallemand
anglais
serbe
Din skuggasuédoisallemand
anglais
anglais
espagnol
Dom andrasuédois
Vapen & Ammunition
anglais
anglais
anglais
finnois
français
russe
serbe
Dom som försvannsuédois
The hjärta & smärta EP
allemand
anglais
asturien
espagnol
espagnol
finnois
français
italien
serbe
Du är ångasuédois
Du & jag döden
allemand
anglais
anglais
anglais
français
Du var min armésuédois
Du & Jag döden (2005)
anglais
anglais
anglais
français
russe
Duettsuédois
Vapen & Ammunition
anglais
anglais
anglais
français
serbe
Elefantersuédois
Tillbaka Till Samtiden
allemand
anglais
anglais
espagnol
letton
Eleversuédois
747 - Single
anglais
anglais
Elitesuédois
Vapen och ammunition
anglais
anglais
anglais
Elvissuédois
Isola
allemand
anglais
anglais
En helt ny karriär IIsuédois
B-Sidor 95-00
allemand
anglais
anglais
En himmelsk drogsuédoisanglais
anglais
espagnol
En timme en minutsuédois
Verkligen
allemand
anglais
Ensam lång väg hemsuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
néerlandais
Ensamhetensuédois
Röd
anglais
français
Ensammast i Sverigesuédois
Tillbaka till Samtiden
anglais
anglais
letton
Ett år utan sommarsuédoisanglais
anglais
Ett tidsfördriv att dö försuédois
Hagnesta Hill
anglais
Färger på nattensuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
espagnol
FFsuédoisallemand
anglais
anglais
anglais
asturien
catalan
espagnol
finnois
français
serbe
Flen/Parissuédois
The Hjärta & Smärta EP
allemand
anglais
anglais
anglais
Franksuédois
kent
anglais
Gamla Ullevisuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
Generation Exsuédois
Tillbaka Till Samtiden
allemand
anglais
anglais
français
letton
Glasäpplensuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
espagnol
Glidersuédois
Isola
anglais
anglais
Godhetsuédois
Tigerdrottningen
allemand
anglais
espagnol
serbe
Gravitationsuédois
Verkligen
anglais
anglais
serbe
Gummibandsuédoisanglais
Halkasuédois
Verkligen
allemand
anglais
anglais
Håll ditt huvud högtsuédoisanglais
Håll i migsuédoisanglais
Hänsynsuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
espagnol
Hjärtäsuédois
Röd
anglais
anglais
asturien
espagnol
français
Hur jag fick dig att älska migsuédois
Vapen & ammunition
anglais
anglais
français
russe
serbe
idiotersuédois
Röd
anglais
anglais
anglais
espagnol
russe
If You Were Hereanglais
Isola (English Version)
espagnol
turc
Indianersuédois
Verkligen
anglais
Ingen kommer att tro digsuédois
Kent
anglais
anglais
anglais
Ingen kunde röra osssuédois
Ingen kunde röra oss - Single
anglais
anglais
Ingentingsuédois
Tillbaka Till Samtiden
anglais
anglais
anglais
espagnol
français
letton
russe
serbe
Ingenting någonsinsuédois
Kent
anglais
anglais
anglais
Innan allting tar slutsuédois
Isola
allemand
anglais
anglais
anglais
espagnol
espagnol
français
Innan himlen faller nersuédois
Tigerdrottningen
allemand
anglais
espagnol
finnois
serbe
Insektersuédois
Hagnesta Hill
anglais
Isis & Bastsuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
espagnol
Ismaelsuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
anglais
anglais
Istället för ljudsuédois
Verkligen
anglais
Jag ser digsuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
espagnol
perse
Jag vill inte vara räddsuédois
Kent
anglais
anglais
Järnspökensuédoisanglais
anglais
anglais
Kallt kaffesuédoisanglais
Kärleken väntarsuédois
Vapen & Ammunition
allemand
anglais
anglais
anglais
anglais
espagnol
français
serbe
Kevlarsjälsuédois
Hagnesta Hill
anglais
français
serbe
Klåparensuédois
Du Och Jag Döden
allemand
anglais
anglais
anglais
espagnol
russe
Kräm (så nära får ingen gå)suédois
Verkligen
anglais
français
Krossa alltsuédois
Röd
allemand
anglais
anglais
anglais
espagnol
Kungen är dödsuédois
Hagnesta Hill
anglais
anglais
espagnol
letton
tonguien
La Belle Epoquesuédoisallemand
anglais
anglais
espagnol
espagnol
finnois
français
russe
serbe
turc
Lämnarsuédoisanglais
Längesen vi sågssuédoisanglais
Längtan Skala 3:1suédoisanglais
Låt dom kommasuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
turc
Livrädd med stilsuédoisanglais
Livräddarensuédois
Isola
anglais
anglais
LSD, någon?suédois
Tillbaka till Samtiden
anglais
anglais
espagnol
letton
lituanien
Msuédois
Max 500
allemand
anglais
anglais
français
Månadens erbjudandesuédois
Hjärta & Smärta EP
anglais
Mannen i den vita hattensuédoisanglais
Mannen I Den Vita Hatten (16 År Senare)suédoisallemand
anglais
Mannen i den vita hatten (16 år senare) [med extraverser]suédois
Du och jag döden
anglais
Max 500suédois
Du och jag döden
allemand
anglais
français
Min Världsuédois
Tillbaka till Samtiden
anglais
anglais
russe
Minimalensuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
serbe
Miragesuédois
Tigerdrottningen
allemand
anglais
anglais
espagnol
espagnol
néerlandais
serbe
Music Non Stopanglais
Hagnesta Hill (English Version)
espagnol
turc
Musik non stopsuédois
Hagnesta Hill
anglais
anglais
russe
serbe
Nålens ögasuédoisanglais
När det blåser på månensuédois
Kent
anglais
anglais
anglais
Nihilistensuédoisanglais
Nollsuédois
B-Sidor 95-00
allemand
anglais
anglais
Ögonsuédoisallemand
anglais
serbe
Om du var härsuédois
Isola
anglais
anglais
anglais
anglais
espagnol
espagnol
français
serbe
Om gyllene årsuédoisanglais
Önskar att någon...suédois
B-Sidor 95-00
anglais
anglais
Oprofessionellsuédois
Isola
anglais
anglais
OWCsuédois
Isola
anglais
anglais
På Driftsuédoisanglais
anglais
anglais
espagnol
På nära hållsuédoisanglais
Palace & Mainsuédois
Du och jag döden
anglais
anglais
français
Pärlorsuédois
Vapen & Ammunition
allemand
anglais
anglais
anglais
anglais
espagnol
français
serbe
Passageraresuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
Petroleumsuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
espagnol
finnois
Pojken med hålet i handensuédoisallemand
anglais
anglais
anglais
espagnol
serbe
Revolt IIIsuédois
Hagnesta Hill
anglais
letton
Rödljussuédoisallemand
anglais
anglais
serbe
Romeo återvänder ensamsuédois
Du & jag döden
anglais
serbe
Rosor & palmbladsuédois
Du & jag döden
anglais
italien
Ruta 1suédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
espagnol
Saker man sersuédois
Isola
anglais
anglais
anglais
Simmarensuédoisanglais
serbe
Sjukhussuédois
Röd
anglais
anglais
Skisser för sommarensuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
Skogarnasuédoisallemand
anglais
anglais
serbe
Slutsatssuédoisallemand
anglais
anglais
Sockersuédois
Vapen & Ammunition
allemand
anglais
anglais
anglais
anglais
français
russe
serbe
Som vattensuédois
Kent
anglais
anglais
anglais
Sömnensuédoisallemand
anglais
anglais
anglais
letton
Spökstadsuédois
B-Sidor 95-00
allemand
anglais
anglais
espagnol
Stanna hos migsuédois
Hagnesta Hill
anglais
français
letton
Stenbrottsuédois
Kent
anglais
anglais
Stoppa Mig Juni (Lilla Ego)suédois
Hagnesta Hill
anglais
anglais
anglais
Sundance Kidsuédois
Vapen och Ammunition
anglais
anglais
anglais
espagnol
français
russe
serbe
Svart Snösuédois
Tigerdrottningen
allemand
anglais
anglais
anglais
anglais
espagnol
italien
serbe
Svarta Linjersuédois
Röd
anglais
anglais
Sverigesuédois
Vapen & ammunition
allemand
anglais
anglais
espagnol
serbe
Tänd Påsuédois
Jag är inte rädd för mörkret
allemand
anglais
anglais
espagnol
Taxmannensuédois
Röd
anglais
anglais
anglais
russe
Team buildingsuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
Thinnersuédois
Verkligen
anglais
Tick tacksuédois
Columbus Single
anglais
Töntarnasuédois
Röd
anglais
anglais
espagnol
serbe
Utan dina andetagsuédois
B-sidor 95–00
allemand
anglais
anglais
anglais
anglais
danois
espagnol
finnois
français
grec
serbe
Vad två öron klararsuédois
Kent
anglais
anglais
anglais
Våga vara räddsuédoisanglais
anglais
anglais
finnois
letton
Välgärningar & illdådsuédois
Du och jag döden
allemand
anglais
anglais
Vals för satan (din vän pessimisten)suédois
Röd
anglais
anglais
anglais
anglais
français
Var är vi nusuédois
Tigerdrottningen
allemand
anglais
anglais
asturien
espagnol
finnois
néerlandais
serbe
Varje gång du möter min blicksuédois
En plats i solen
allemand
anglais
anglais
Verkligensuédoisanglais
Vi kan väl vänta tills imorgonsuédois
Verkligen
anglais
Vi mot världensuédois
The Hjärta & Smärta EP
allemand
anglais
anglais
Vid din sidasuédois
Tillbaka till samtiden
anglais
anglais
letton
Vinternoll2suédoisanglais
anglais
espagnol
turc
Vintervilasuédois
Vapen & ammunition
anglais
anglais
Visslarensuédois
Hagnesta Hill
anglais
anglais
Vy från ett luftslottsuédois
Tillbaka till samtiden
anglais
anglais
letton
We need to eatanglais
B-Sidor 95-00 (eng)
serbe
suédois
Kent also performedTraductions
Petra Marklund - Musik Non Stopsuédoisfrançais
Commentaires