رهگذران (Les Passants)

traduction en persan

رهگذران

رهگذارن رهگذر
زمانم را با دیدن حال پراندیشه آنها میگذرانم
با قدمهای نگران در بدن های پردردشان
و باز هم گذشته خود را در هرقدمشان نشان میدهد
 
زمانی که با تردید تماشا میکنم بازی پان را
میفهمم
منزجرم از آنها با آن ماسک های روی صورتشان
این بازی هم سنگ این زمان است
 
(refrain x2)
حقیقت، حقیقت، حقایق...
کسی که آخر میرسد عقب میماند
 
کودک فقط به جشن گرفتن فکر میکند
حقیقت این است که; تاثیر این, در ذهن ناخودآگاه به شکل پذیزفتن حقیقت به شکلی که هست بروز میابد
 
پاییز هم سررسید، تازه دیروز تابستان بود
زمان متعجبم میکند، رفته رفته سرعتش بیشتر میشود
ارقام سنم مرا به ماه های مورد علاقه ام میرساند
 
(refrain x2)
حقیقت، حقیقت، حقایق...
کسی که آخر میرسد عقب میماند
 
هر ماه در سمت متفاوتی بازی میشود
چیزی که مرا در طی زمان به حرکت درمی آورد
این گرداب های مضحک است...
بی اراده از شکلی به شکل دیگر مبدل میشوم
 
سعی بر یافتن تعادل دارم در این زمان
هر قضاوتی درمورد انسانها
برای من سمت جدیدی برای تماشا کردن میآورد;
برا تغییر دادن چیزهایی که در درون مانع انجام علایق من میشوند
 
صداها، در پنجره دنیای متحرک
خود را آزاد کرده و نشان میدهند..
در گذرم بدن های رقصنده
میلغزند، میلرزند و دیوانه میشوند
به شکلی که نمیشود از آن خودداری کرد همدیگر را جذب میکنند
 
در این زمان ها دنبال کلمه ای برای بیان هستم
هر احساسی که حس میکنم
باعث بروز ناگفته هایم میشوند…
و در این زندگی های بیچاره و در خواب ما تنها چیزی که باید باشد;
عدالت است
 
(refrain x2)
حقیقت، حقیقت، حقایق...
کسی که آخر میرسد عقب میماند
 
Publié par mahta_ormavi le Mer, 01/08/2012 - 07:20
16 remerciements
UtilisateurIl y a
Ahmadreza3 années 26 semaines
majid.h3 années 43 semaines
Des invités ont donné 14 remerciements
français

Les Passants

Voir la vidéo
Aidez à traduire « Les Passants »
Commentaires
Ahmadreza     novembre 24th, 2012

ممنون از ترجمه ى زيباتون