Τρελοί Άνθρωποι

anglais

Loca People

All day, all night [x8]
What the f*ck!?

When I came to Spain and I saw people party
I told to myself: What the f*ck!?
All day, all night
All day, all night
Viva la fiesta, viva la noche
Viva los DJ’s
I couldn’t believe what I was living
So I called my friend Johnny
And I said to him: Johnny,
La gente esta muy loca,
What the f*ck!?

Johnny, la gente esta muy loca,
What the f*ck!?

When I came to Spain and I saw people party
I told to myself: What the f*ck!?
All day, all night
All day, all night
Viva la fiesta, viva la noche
Viva los DJ’s
What the f*ck!?
Viva la fiesta, viva la noche
Viva los DJ’s
What the f*ck!?
Viva la fiesta [repeat]
Viva…[repeat]

I couldn’t believe what I was living
So I called my friend Johnny
And I said to him: Johnny,
La gente esta muy loca,
What the f*ck!?

Johnny, la gente esta muy loca,
What the f*ck!?

What the f-ck!?

Vidéo
Voir la vidéo
 Essayer d'aligner
grec

Τρελοί Άνθρωποι

Όλη μέρα, όλη νύχτα [x8]
Τι στο διάολο;!

Όταν πήγα στην Ισπανία και είδα τους ανθρώπους να κάνουν πάρτι
Είπα στον εαυτό μου: Τι στο διάολο;!
Όλη μέρα, όλη νύχτα
Όλη μέρα, όλη νύχτα
Ζήτω η γιορτή, ζήτω η νύχτα
ζήτω οι Ντι-Τζέις
Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που ζούσα
Έτσι τηλεφώνησα τον φίλο μου τον Τζόνι
Και του είπα: Τζόνι,
Ο κόσμος είναι πολύ τρελός,
Τι στο διάολο;!

Τζόνι, ο κόσμος είναι πολύ τρελός,
Τι στο διάολο;!

Όταν πήγα στην Ισπανία και είδα τους ανθρώπους να κάνουν πάρτι
Είπα στον εαυτό μου: Τι στο διάολο;!
Όλη μέρα, όλη νύχτα
Όλη μέρα, όλη νύχτα
Ζήτω η γιορτή, ζήτω η νύχτα
ζήτω οι Ντι-Τζέις
Τι στο διάολο;!
Ζήτω η γιορτή, ζήτω η νύχτα
ζήτω οι Ντι-Τζέις
Τι στο διάολο;!
Ζήτω η γιορτή [επανάληψη]
Ζήτω...[επανάληψη]

Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που ζούσα
Έτσι τηλεφώνησα τον φίλο μου τον Τζόνι
Και του είπα: Τζόνι,
Ο κόσμος είναι πολύ τρελός,
Τι στο διάολο;!

Τζόνι, ο κόσμος είναι πολύ τρελός,
Τι στο διάολο;!

Τι στο διάολο;!

Publié par sora14 le Mer, 27/06/2012 - 12:05
0
Note : Aucun(e)
Commentaires