فلسفه ی من (Ma philosophie)

français

Ma philosophie

Je n'ai qu'une philosophie
Être acceptée comme je suis
Malgré tout ce qu'on me dit
Je reste le poing levé
Pour le meilleur comme le pire
Je suis métisse mais pas martyr
J'avance le cœur léger
Et toujours le poing levé
 
Lever la tête, bomber le torse
Sans cesse redoubler d'efforts
La vie ne m'en laisse pas le choix
Je suis l'as qui bat le roi
Malgré nos peines, nos différences
Toutes ces injures incessantes
Moi je lèverai le poing
Encore plus haut, encore plus loin
 
(refrain)
Viser la lune,
Ça n'me fait pas peur
Même à l'usure,
J'y crois encore et en cœur
Des sacrifices,
S'il le faut j'en ferai
J'en ai déjà fait
Mais toujours le poing levé
 
Je ne suis pas comme toutes ces filles
Qu'on dévisage, qu'on déshabille
Moi j'ai des formes et des rondeurs
Ça sert à réchauffer les cœurs
Fille d'un quartier populaire
J'y ai appris à être fière
Bien plus d'amour que de misère
Bien plus de cœur que de guerres
 
Je n'ai qu'une philosophie
Être acceptée comme je suis
Avec la force et le sourire
Le poing levé vers l'avenir
Lever la tête, bomber le torse
Sans cesse redoubler d'efforts
La vie ne m'en laisse pas le choix
Je suis l'as qui bat le roi
 
(refrain x3)
 
Publié par maëlstrom le Sam, 17/04/2010 - 20:39
Modifié pour la dernière fois par Fary le Sam, 02/11/2013 - 21:12
videoem: 
Aligner les paragraphes
traduction en persan

فلسفه ی من

من یک فلسفه ای دارم
(که)شروع کنم پذیرفتن کسی که هستم(خودم را بپذیرم)
بر خلاف همه ی چیزهایی که آنها به من می گویند
مشتم را بر افراشته نگه می دارم
برای بهتر یا بدتر شدن
من یک زن دورگه هستم و نه یک فدایی
به جلو حرکت می کنم با یک قلب نورانی
و همیشه مشتم بر افراشته است
 
سرم را بلند می کنم،سینه ام را ستبر می کنم
همیشه تلاشهایم دوچندان است
زندگی انتخابی در مورد آن نمی دهد
من آسی دارم که بر پادشاه غلبه می کنم
برخلاف ناراحتی ها،تفاوتهایمان
و با همه ی دشنام های همیشگی
مشتم را بلند خواهم کرد
حتی بالاتر،حتی دورتر
 
(refrain)
نمی ترسم
از هدف قرار دادن ماه
حتی با زمان
هنوز باور دارم و قلبی برای قربانی کردن
اگر باید(لازم باشد)،آن را
قربانی خواهم کرد
قبلا چندین بار آن را قربانی کرده ام
و این،همیشه مشتم بر افراشتست
 
من مثل آن دختران نیستم
مثل آنهایی که مبهوت می شوند،و آنهایی که بی لباس می شوند
من یک پیکر خوش دارم و متناسب(هیکل زنانه و زیبا)
آنها(هیکل)اینجایند برای گرم کردن قلبها
به عنوان یک دختر از یک منطقه فقیر
یاد گرفته ام که مغرور باشم
خیلی بیشتر از عشقی که فقیر است
خیلی بیشتر ازقلبی که پر آشوب است
 
من یک فلسفه ای دارم
(که)شروع کنم پذیرفتن کسی که هستم(خودم را بپذیرم)
با قدرت و با لبخند
و مشتی بر افراشته به سوی آینده
سرم را بلند می کنم،سینه ام را ستبر می کنم
همیشه تلاشهایم دوچندان است
زندگی انتخابی در مورد آن نمی دهد
من آسی دارم که بر پادشاه غلبه می کنم
 
(refrain x3)
 
Publié par masih le Mar, 23/08/2011 - 03:38
Commentaires