Magazin

ParolesTraductionsDemandes
Abrakadabracroate
Kokolo (1983)
Ako poludimcroate
Melodije Jadrana 1999
anglais
Amadeuscroate
Magazin (1987)
russe
Balkanska ulicacroate
Dobro jutro (1989)
anglais
russe
Besane noćicroateanglais
polonais
russe
Bilo bi supercroate
Da mi te zaljubit u mene (1991)
anglais
turc
Bolcroate
Tonika 2001
anglais
Čekala je jedna ženacroate
Dobro jutro
anglais
Čestocroateanglais
Cija sam kad tvoja nisamcroateanglais
polonais
Da li znaš da te ne volimcroate
Split 2003
anglais
polonais
russe
Dani su bez broja (Bašalen Romalen)croate
S druge strane mjeseca (2002)
anglais
bulgare
Doktorecroateanglais
bulgare
Došlo vrijemecroate
Došlo vrijeme (1993)
anglais
Dušu nemaš da me na njoj nosišcroateanglais
polonais
polonais
bulgare
Dva zrna grožđa (1986)croate
Put putujem (1986)
anglais
Dvije suzecroateanglais
Ginemcroate
Da si ti ja (1998)
allemand
anglais
macédonien
russe
Gutljaj vinacroate
Da si ti ja (1998)
anglais
anglais
russe
Idi (Kada Krenu Vlakovi)croate
Put putujem
anglais
Isti Ko Ticroateanglais
italien
bulgare
Još se ne bi udalacroate
Još se ne bi udala - singl (2011)
anglais
bulgare
Jutro nakoncroate
Promo 12-2012
anglais
bulgare
Kako sam te voljelacroateanglais
Kemijacroate
Vrući Ljetni Hitovi 2011
anglais
russe
bulgare
Kokolocroate
Kokolo (1983)
anglais
italien
russe
Ljube se dobri, loši, zlicroate
Svi najveći hitovi 1983-1990
anglais
Luzercroate
Promo 1/2012
anglais
bulgare
Manuelacroateanglais
polonais
russe
Maslačakcroate
Maslačak - singl (2011)
anglais
français
bulgare
Milanecroate
Piši mi (1985)
anglais
Minus i pluscroate
Minus i plus (2000)
anglais
russe
Minut srca tvogcroate
Nebo boje moje ljubavi (1996)
anglais
polonais
roumain
russe
Mir do nebacroate
Moja domovina (1991)
anglais
Na svijetu svecroateanglais
polonais
Nazaretcroateanglais
Ne tiče me se (2004)croate
Paaa..?
anglais
russe
Ne trazi od menecroateanglais
polonais
Nebesacroate
Nebesa - 2010
anglais
Nemam snage da se pomirimcroate
Minus i plus (2000)
anglais
russe
No no no (Mislim pozitivno)croate
Mislim pozitivno! (2014)
anglais
bulgare
Nostalgijacroateanglais
anglais
russe
Obećanjacroate
The Best of.... (2003)
anglais
serbe
Oko moje sanjivocroate
Piši mi (1985)
anglais
polonais
Opijumcroate
Dora 1997
anglais
russe
Ostani nježan do kraja croate
Da mi te zaljubit u mene (1991)
anglais
Ovisi o tebicroate
S druge strane mjeseca (2002)
allemand
Paradacroateanglais
Piši Microate
Piši mi (1985)
allemand
anglais
polonais
roumain
russe
Prorokcroate
S druge strane mjeseca (2002)
anglais
Put putujemcroate
Putu putujem (1986)
allemand
anglais
polonais
portugais
roumain
russe
S druge strane mjesecacroate
S druge strane mjeseca (2002)
anglais
Sijamski blizancicroate
Split 2010
anglais
bulgare
Školovana da preživimcroate
Mislim pozitivno! (2014)
anglais
bulgare
Slatko, ljuto, kiselocroate
Paaa..? (2004)
anglais
russe
Sto te nema bar da svratisserbeturc
Šuticroate
Paaa..? (2004)
anglais
Suze bisernecroate
Nebo boje moje ljubavi (1996)
anglais
russe
Suze krijem, one padajucroate
Besane noći (1988)
anglais
français
russe
Sve je plavocroateanglais
Tamaracroate
Piši mi (1985)
anglais
français
polonais
russe
Ti si želja mog životacroate
Magazin (1987)
allemand
anglais
français
roumain
russe
Tri sam ti zime šaptala imecroate
Magazin (1987)
anglais
anglais
espagnol
français
polonais
polonais
roumain
russe
Vrati mi, vraticroateanglais
Magazin comme artiste invitéTraductions
Doris Dragovic - Sudnji Dancroate
The Platinum Collection
polonais
Magazin also performedTraductions
Ljiljana Nikolovska - Boli mecroateanglais
Commentaires