ولنتاین من

anglais

My Valentine

 

What if it rained?
We didn't care,
She said that someday soon
the sun was gonna shine.
And she was right,
this love of mine,
My Valentine.

As days and nights
would pass me by,
I tell myself that I was waiting for a sign.
Then she appeared,
a love so fine,
My Valentine.

And I will love her for life.
And I will never let a day go by
without remembering the reasons why
she makes me certain that I can fly.

And so I do,
without a care,
I know that someday soon
the sun is gonna shine.
And she'll be there,
This love of mine,
My Valentine.

Vidéo
Voir la vidéo
 Essayer d'aligner
perse

ولنتاین من

Versions : #1#2

اگر باران میبارید چطور؟
ما اهمیتی نمی دادیم
او گفت که روزی از همین روزها
خورشید دوباره می درخشد
و او راست میگفت
این عشق من
ولنتاین من.

همانطور که روزها و شبها
می گذشتند
به خودم میگفتم که منتظر نشانه ای هستم
و او پیدایش شد
یک عشق خیلی خوب
ولنتاین من.

و من تمام عمرم به او عشق خواهم ورزید
و هرگز اجازه نخواهم داد که روزی بگذرد
بدون یادآوری دلایل اینکه چرا
او این اطمینان را به من میدهد که میتوانم پرواز کنم

پس بنابراین من پرواز میکنم
بدون اینکه به چیزی اهمیت بدهم
میدانم که روزی از همین روزها
خورشید دوباره می درخشد
و او آنجا خواهد بود
این عشق من
ولنتاین من.

Publié par leila_persian_girl le Mer, 25/04/2012 - 08:50
26 remerciements
Utilisateur Il y a
firooze681 année 9 semaines
Hafez1 année 51 semaines
KeyvanICA2 années 12 semaines
Provoking2 années 47 semaines
edris10002 années 47 semaines
Armageddon682 années 47 semaines
Des invités ont remercié 20 fois
5
Note : Aucun(e) Moyenne : 5 (3 votes)
UtilisateurPosté il y a...
KeyvanICA2 années 12 semaines
5
Provoking2 années 47 semaines
5
edris10002 années 47 semaines
5
Commentaires
KeyvanICA     janvier 1st, 2013

I have heard this song by Johny Dep and Nathalie portman ....
So nice Smile

KeyvanICA     janvier 1st, 2013
5

Perfct

leila_persian_girl     janvier 5th, 2013

yeah Johny depp and nathalie portman play in the video clip. so beautiful it is. Love
Thanks alot. Hope u liked. Smile