دنیا کجاست؟

français

Où va le monde

Où va le monde ?
Mais dites moi ?
Où va le monde ?
Je me demande où va le monde
Où va le monde, où va le monde ?

Refrain x2:
Où va le monde ? (Où va le monde)
Mais dites moi ? (Où va le monde)
Où va le monde ? (Où va le monde)
Je me demande (Où va le monde)

Allongée tranquille sous un arbre
Les yeux rivés vers le ciel
Moi je m'interroge
Qu'est ce que le temps si je ne suis pas mon âme
La vie est-elle un concert avec la mort dans les loges
Pourquoi les hommes se font la guerre avec des armes
Alors que bien souvent il ne suffit que de paroles
Pourquoi la vie nous fait verser tant de larmes
L'Homme a-t-il le bon ou alors le mauvais rôle ?
Je ne sais pas, je me pose des questions
Je veux avancer mais dans quelle direction ?
La reflexion doit passer avant l'action
En fonction des actes, ses joies ou deceptions
J'attends des reponses et des solutions
Nous sommes des milliards à cohabiter sur Terre
Avec les Cancers et la pollution
Envers nous-mêmes sommes nous alliés ou adversaires ?

Refrain x2:
Où va le monde ? (Où va le monde)
Mais dites moi ? (Où va le monde)
Où va le monde ? (Où va le monde)
Je me demande (Où va le monde)

Je marche tranquille dans mon quartier
Je ressens des regards qui sur moi se posent
Alcooliques, rejets de la société
Il n'y a que Piaf qui voit la vie en rose
11h du soir entre flics et travestis
Les jeunes fument du Crak, paraît qu'c'est la mode
Et c'est la street que la drogue a investi
Je recherche les vestiges d'une vie commode
Demandes aux momes leur meilleur pote c'est leur Ipod
Communiquent plus nos amis sont dans l'oubli
On renie sa famille mais on tchat avec le globe
Internet, PSP, Nintendo Wii

Je me demande s'il y a quelque chose à faire
Le temps est long lorsqu'on compte les secondes
Le Sheitan est sur Terre et son savoir-faire a falsifié les Hommes
Je me demande où va le monde

Refrain x2 :
Où va le monde ? (Où va le monde)
Mais dites moi ? (Où va le monde)
Où va le monde ? (Où va le monde)
Je me demande (Où va le monde)

Devant ma feuille ca fait des heures que je planche
Je cherche un thème mais je n'ai pas d'idée
J'ai du mal à maculer ma feuille blanche
Je pense à tout à rien
A l'immensité
De ma fenêtre j'ecris tout ce que je vois
Les gens de ma zone, les problemes de ma cité
Moi je referais le monde avec quelques bouts de bois
En attendant je le refais sur mon cahier

Refrain x4:
Où va le monde ? (Où va le monde)
Mais dites moi ? (Où va le monde)
Où va le monde ? (Où va le monde )
Je me demande (Où va le monde

Publié par masih le Lun, 22/08/2011 - 23:50
Essayer d’aligner
traduction en perse

دنیا کجاست؟

دنیا کجاست؟
اما به من بگو
دنیا کجاست؟
از خودم می پرسم دنیا کجاست
دنیا کجاست،دنیا کجاست؟

Refrain x2:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست

زیر درختی آرام دراز کشیده ام
چشمانم به آسمان است
از خودم می پرسم
زمان چیست اگر من روح خودم نباشم
آیا زندگی با مرگ در جعبه هاست
چرا مردان با سلاحهایشان جنگ به پا می کنند
در حالی که اغلب چند کلمه کافیست
چرا زندگی ما را مجبور می کند که بسیار اشک بریزیم
پس انسان نقش خوب یا بد دارد؟
نمی دانم،از خودم می پرسم
می خواهم پیشرو باشم اما در کدام جهت؟
عکس العمل باید قبل از عمل بیاید(باشد)
بسته به عمل،لذت ها و نا امیدی ها(به وجود می آید)
منتظر پاسخ ها و راه حل ها(هستم)
ما میلیارد ها(انسانیم)که بر روی زمین زندگی می کنیم
با سرطان و آلودگی
با خودمان ما دشمنیم یا هم پیمان؟

Refrain x2:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست)

در محله ام به تنهایی قدم می زنم
نگاه هایی را احساس می کنم که بر من هستند
الکلیسم،رها شده(رواج یافته)در جامعه
فقط پیاف*است که زندگی را صورتی(زیبا)می بیند
یازده شب بین پلیس و دوجنسه ها
جوانان کراک می کشند به نظر می رسد که مد است
و این خیابان است که دارو(مواد)روی آن سرمایه گذاری کرده
دنبال باقی مانده ی یک زندگی ساده می گردم
برنامه ها برای آنها بهترین دوستانند و آیپادشان
ارتباط دوستان ما بیشتر در فراموشی است
خانواده اش را انکار می کند اما با دنیا چت می کند
اینترنت،پی اس پی،نینتندو

از خودم می پرسم اگر کاری برای انجام دادن وجود دارد
زمان طولانی است هنگامی که ثانیه ها را در نظر بگیری
شیطان روی زمین است و می داند چگونه انسان را

تحریف کند
از خودم می پرسم دنیا کجاست؟

Refrain x2:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست)

بر روی صفحه ی کاغذ مقابلم ساعت هاست می اندیشم
دنبال موضوعی می گردم اما هیچ ایده ای ندارم
نمی توانم کاغذم سفیدم را سیاه کنم
در مورد هر چیزی فکر می کنم
در بیکرانگی
از پنجره ام(دیدگاهم)می نویسیم چیزی را که می بینم
مردم منطقه ام،مشکلات شهرم
می خواهم جهانی نو بنا می کنم با کمی چوب(مداد)
تا زمانی که دوباره در دفترم می نویسم

Refrain x4:
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
اما به من بگو (دنیا کجاست)
دنیا کجاست؟(دنیا کجاست)
از خودم می پرسم(دنیا کجاست)

Publié par masih le Mar, 23/08/2011 - 01:28
Commentaires de l’auteur(e) :

*piaf yeki az khanandehaye faranse ast.

1 remerciement
Un invité a donné 1 remerciement
Plus de traductions de « Où va le monde »
français → perse - masih
5
UtilisateurPosté il y a...
mahsa4 années 1 semaine
5
Commentaires