Podnad puta jada (Overneath the Path of Misery)

traduction en croate

Podnad puta jada

"I sve naše jučerašnjice osvijetlile su budalama
Put u prašnu smrt. Gasi se, gasi, kratka svijećo!
Život je samo hodajuća sjena, loš igrač,
Što se razmeće i dobije svoj sat na sceni,
I onda se više ne čuje o njemu. To je bajka
Ispričana od idiota, puna zvuka i bijesa,
A ne pokazuje ništa."
 
Gledam u svoj Kodak* Rome
Razbio bih beton* ledom u očima
Nikad nisam mislio da ćeš vidjeti asfalt
Puca, puca, puca kao crna ljuska jajeta
 
Nemoj nikad reći da te nisam upozorio na početku
Nemoj nikad reći da te nisam upozorio na početku
Ti nisi lopata i ja nisam tvoja zemlja
 
Postoji li neki način da vratim ponos
Mogu li sam sebe zajebati
Dok ja umirem, možeš ubiti oca
Tati nedostaje -ca.*
 
Nije nekakav Macbeth ispovijedao Edipa*
Nije više sadašnje vrijeme
Nije nekakav MacBeth ispovijedao Edipa
Nije više sadašnje vrijeme
 
Nema, nema, nema, nema nema razloga
Nema, nema, nema, nema nema razloga
Nema, nema, nema, nema
Nema razloga
 
Visoko i podnad
Visoko i podnad
 
Neću požaliti što sam i dopustio da živiš
Čak i kao ti zaboraviš od čega me nikad nisi spasila
Pa kažem "svejedno kad" ili za nikad
 
Za, za, za, za pale za nikad
Za, za, za, za pale za nikad
Za, za, za, za pale za nikad
Svejedno
 
Silovanje Perzefone* su koreografirali krivi Grci
Silovanje Perzefone je bila prodajna strategija
Silovanje, silovanje, silovanje Perzefone
Silovanje, silovanje, silovanje Perzefone
Silovanje, silovanje, silovanje Perzefone
Silovanje, silovanje, silovanje Perzefone
 
Visoko i podnad
Visoko i podnad
 
Podnad
Podnad
Prenapuhano
Nevoljeno
Ne može biti nisko
 
Podnad
Podnad
Prenapuhano
Nevoljeno
Ne može biti nisko
 
Iz pluća svom snagom,
Do dubine svoga srca
Vrištim
U provaliji između
I putu jada
Iz pluća svom snagom,
Do dubine svoga srca
Vrištim
U provaliji između
I putu jada
 
Visoko i podnad
Visoko i podnad
 
Nema, nema, nema, nema nema razloga
Nema, nema, nema, nema nema razloga
Nema, nema, nema, nema
Nema razloga
 
Publié par M de Vega le Mar, 25/03/2014 - 21:23
Commentaires de l’auteur(e) :

*vrsta fotoaparata; Jack-Hammer je pneumatska bušilica, ovdje mu je kao pogled tako jak da bi mogao razbiti beton, pa takav prijevod...*dad - tata, a DADE - policija, kao Miami DADE...; MacBeth i Edip - likovi iz Shakespearovih drama., MacBeth - škotski kralj, ubijao zbog prijestolja pa ga grizla savjest, a Edip u neznanju ubio oca i oženio majku; Perzefona- lik iz grčke mitologije, kći Demetre, boginje zemljoradnje, oteo ju Had, bog podzemlja i oženio ju;

anglais

Overneath the Path of Misery

"And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player,
That struts and gets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by and idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."
 
Stare into my Kodak Rome
Jack-Hammer ice eyes
I never thought you’d see the asphalt
Crack, crack, crack like a black eggshell
 
Don’t ever say I never warned you from the start
Don’t ever say I never warned you from the start
You’re not a shovel and I’m not your dirt
 
Is there any way to unswallow my pride
Can I fuck myself down
While I die you can kill the father
DAD is missing an E
 
No Macbeth confessed Oedipus
no longer present tense
No Macbeth confessed Oedipus
No longer present tense
 
No, no, no, no, no reason
No, no, no, no, no reason
No, no, no, no
No reason
 
High and overneath
High and overneath
 
I won’t regret letting you live
Even if you forgot what you never saved me from
So I say 'whatever' or for never
 
For, for, for, for fallen for never
For, for, for, for fallen for never
For, for, for, for fallen for never
Whatever
 
The rape of Persephone was coreographed by all the wrong Greeks
The rape of Persephone was a marketing scheme
Rape, rape, rape Persephone
Rape, rape, rape Persephone
Rape, rape, rape Persephone
Rape, rape, rape Persephone
 
High and overneath
High and overneath
 
Overneath
Overneath
Overblown
Unbeloved
Cannot be low
Overneath
Overneath
Overblown
Unbeloved
Cannot be low
 
From the top of my lungs
To the bottom of my heart
I scream
At the chasm in between
And the path of misery
From the top of my lungs
To the bottom of my heart
I scream
At the chasm in between
And the path of misery
 
High and overneath
High and overneath
 
No, no, no, no, no reason
No, no, no, no, no reason
No, no, no, no
No reason
 
Publié par shadoworshade le Jeu, 05/04/2012 - 19:44
Plus de traductions de « Overneath the Path of Misery »
anglais → croate - M de Vega
Commentaires