Metin & Kemal Kahraman - Phite Mi (traduction en API)

traduction en API

pɯ 'tɛ 'mɯ

dy 'ri ra dy 'ri veɳ 'gɛ tɯ faɳ 'gu jɛ 'no
pɯ 'tɛ 'mɯ ne wɛ 'so, d͡ʒɯ 'zɯk ne d͡ʒe 'no
mɛ bɛr 'vɛ pɯ 'tɛ mɛ bɛr 'vɛ
dɯ 'smen bɛr vi 'se to hɛs nɛ 'no
mɛ bɛr 'vɛ pɯ 'tɛ mɛ bɛr 'vɛ
dɯ 'smen bɛr vi 'se to hɛs nɛ 'no
 
ax le mɯ 'nɛ bi 'je dɛ bi 'je
pɯ 'tɛ 'mɯ t͡ʃɛw re 'ʃi re bi 'je
za 'lɯm pi 'lɛ ma 'qɯr kɛr 'de
qɯ 'ze ma fi 'ʃte qul 'va ta ri 'je
za 'lɯm pi 'lɛ ma 'qɯr kɛr 'de
qɯ 'ze ma fi 'ʃte qul 'va ta ri 'je
 
va 'ʒi va 'ʒi he ʃi ri 'je va 'ʒi
na ta 'ri dɛ t͡ʃi 'na t͡ʃɯ lɛ 'ka de qa 'ʃi
vɛɳg ro pɯ 'tɛ 'mɯ bɯ ri 'jo
oli nɛ 'ra ki mɛ vɛ 'rdo a 'ʃi
vɛɳg ro pɯ 'tɛ 'mɯ bɯ ri 'jo
oli nɛ 'ra ki mɛ vɛ 'rdo a 'ʃi
 
Publié par ahmetyal le Sam, 28/01/2017 - 02:16
Commentaires