جایی در این دنیا

anglais

A Place In This World

I don't know what I want
So don't ask me 'cause I'm still trying to figure it out
Don't know what's down this road
I'm just walking, trying to see through the rain coming down

Even though I'm not the only one who feels the way I do

I'm alone, on my own and I'm starting off
I'll be strong, I'll be wrong, oh, but life goes on
Oh, I'm just a girl trying to find a place in this world

Got the radio on, my old blue jeans
And I'm wearing my heart on my sleeve
Feeling lucky today, got the sunshine
Can you tell me what more do I need

And tomorrow's just a mystery, oh, yeah, but that's okay

I'm alone, on my own and I'm starting off
I'll be strong, I'll be wrong, oh, but life goes on
Oh, I'm just a girl trying to find a place in this world

Maybe I'm just a girl on a mission but I'm ready to fly

I'm alone, on my own and I'm starting off
Oh, I'll be strong, I'll be wrong, oh, but life goes on
Oh, I'm alone, on my own and I'm starting off
Oh, I'm just a girl trying to find a place in this world

Oh, I'm just a girl
Oh, I'm just a girl
Oh, I'm just a girl

Vidéo
Voir la vidéo
 Essayer d'aligner
perse

جایی در این دنیا

نمیدونم چی میخوام
پس ازم نپرس چون هنوز دارم سعی میکنم بفهمم
نمی دونم انتهای این جاده چیه
فقط دارم راه میرم و سعی میکنم توی این بارونی که میباره ببینم

اگر چه تنها کسی نیستم که اینطور احساس میکنم

اما من تنهایم روی پاهای خودم و زندگی را آغاز میکنم
قوی خواهم بود اشتباه خواهم کرد اوه اما زندگی ادامه دارد
اوه من فقط یه دخترم که سعی میکنم جایی در این دنیا بدست بیارم

رادیو روشنه. شلوار جین آبی قدیمی ام را پوشیده ام
احساساتم را آزادانه بروز میدهم
امروز احساس خوش شانسی میکنم. هوا آفتابی است
می تونی بگی دیگه به چه چیزی نیاز دارم؟

و فردا مثل یک راز است. اوه! بله اما اشکالی ندارد

اما من تنهایم روی پاهای خودم و زندگی را آغاز میکنم
قوی خواهم بود اشتباه خواهم کرد اوه اما زندگی ادامه دارد
اوه من فقط یه دخترم که سعی میکنم جایی در این دنیا بدست بیارم

شاید من فقط دختری هستم که وظیفه ای دارم اما من آماده ی پروازم

اما من تنهایم روی پاهای خودم و زندگی را آغاز میکنم
اوه قوی خواهم بود اشتباه خواهم کرد اوه اما زندگی ادامه دارد
اوه من فقط یه دخترم که سعی میکنم جایی در این دنیا بدست بیارم

اوه من فقط یه دخترم
اوه من فقط یه دخترم
اوه من فقط یه دخترم

Publié par leila_persian_girl le Mer, 07/03/2012 - 10:49
Commentaires de l'auteur(e) :

inspiring song for girls! Wink

2 remerciements
Utilisateur Il y a
Miley_Lovato3 années 1 jour
Des invités ont remercié 1 fois
4
Note : Aucun(e) Moyenne : 4 (1 note)
UtilisateurPosté il y a...
Miley_Lovato3 années 1 jour
4
Commentaires