Doorstep [ Prag (Праг) ]

macédonien

Prag (Праг)

"Јас знам се!
И нема кој што мене да ми каже!
Сум бил секаде,
И немам што да научам од тие таму некаде!"
 
Стоиш ли,
стоиш ли,
на својот праг?
Имаш ли,
клуч од таа врата?
 
...
Можеш ли,
да поминеш од оваа страна?
 
Знаеш ли?
Ова е свет за сите нас.
Знаеш ли?
Ова е свет на разбирање и компромис.
Знаеш ли?
Постојат многу пристојни нешта.
Помниш ли?
Кога го напушти овој праг?
 
"Јас сум на власт!
И никогаш нема да ја изгубам таа страст!
Дозволено ми е се!
Ќе уништам се што е пред мене, што ми стои на пат!"
 
Стоиш ли,
стоиш ли,
на својот праг?
Имаш ли, клуч од таа врата?
 
...
Можеш ли,
да поминеш од оваа страна?
 
Знаеш ли?
Ова е свет за сите нас.
Знаеш ли?
Нашиот праг е отворен за сите.
Помниш ли?
Можеш да се вратиш повторно назад?
Помниш ли?
Дека нема враќање назад!
 
...
Дека нема враќање назад!
Дека нема враќање назад!
Дека нема враќање назад!
Дека нема враќање назад!
 
Publié par FokkerTISM le Mer, 22/02/2012 - 06:31
Aligner les paragraphes
traduction en anglais

Doorstep

"I know everything!
And I don't need others to tell me!
I've been everywhere,
And I have nothing to learn from those out there somewhere! "
 
Are you standing,
Are you standing,
on your doorstep?
Have you got,
a key to that door?
 
...
Can you,
pass to this side?
 
Do you know?
This is a world for us all.
Do you know?
This is a world of understanding and compromise.
Do you know?
There are many decent things.
Do you remember?
When you left this doorstep?
 
"I rule!
And I'll never lose that passion!
I'm allowed everything!
I'll destroy anything in front of me, anything that stands in my way! "
 
Are you standing,
Are you standing,
on your doorstep?
Have you got,
a key to that door?
 
...
Can you,
pass to this side?
 
Do you know?
This is a world for us all.
Do you know?
Our doorstep is open to all.
Do you remember?
Can you still come back?
Do you remember?
That there is no turning back!
 
...
There is no turning back!
There is no turning back!
There is no turning back!
There is no turning back!
 
Publié par Cranberrie le Mar, 28/02/2012 - 18:11
Ajouté en réponse à la demande de FokkerTISM
Plus de traductions de « Prag (Праг) »
macédonien → anglais - Cranberrie
Idioms from "Prag (Праг)"
Commentaires