یکی بهم گفت... (Quelqu’un m’a dit)

traduction en persan

یکی بهم گفت...

بهم گفتن که زندگیمون هیچی نمی ارزه
چون در عرض یک ثانیه از بین میره ، مثل گل ها که پژمرده می شن
یکی به من گفت که زمانی که سپری میشه مثل یه حرومزاده میمونه
که از غم و غصه ی ما برای خودش کت می بافه
به هر حال یکی به من گفت ....
 
که تو هنوزم دوستم داری
یکی به من گفت که تو هنوز هم منو دوست داری
آیا ممکنه ؟
 
یکی به من گفت که سرنوشت حسابی ما رو مچل خودش کرده
که سرنوشت همش وعده وعید می ده اما در نهایت به هیچ کدوم عمل نمیکنه
به نظر می رسه که خوشبختی در دسترسه
اما وقتی دستمون رو دراز می کنیم که بگیریمش می بینیم که اسکل شدیم
به هر حال یکی به من گفت...
 
اما کسی که همیشه به من می گفت که تو هنوز دوسم داری کیه ؟
یادم نمیاد ، دیر وقت بود
هنوز صداش تو ذهنمه ، اما خصوصیات ظاهریش یادم نیست
"دوستون داره ،این یه رازه ،بهش نگید که اینو بهتون گفتم"
دیدی ؟ یکی بهم گفت....
 
که هنوزم دوسم داری ، واقعا یکی بهم گفت
که تو هنوزم دوسم داری ، آیا ممکنه ؟
 
Publié par Lilianne-Interprète le Dim, 20/03/2011 - 19:10
7 remerciements
UtilisateurIl y a
Mehr Banoo11 semaines 2 jours
Des invités ont donné 6 remerciements
français

Quelqu’un m’a dit

On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose
Elles passent en un instant comme fanent les roses
On me dit que le temps qui glisse est un salaud
Que de nos chagrins il s'en fait des manteaux
Pourtant quelqu'un m'a dit...
 
(refrain)
Que tu m'aimais encore
 

Plus

Plus de traductions de « Quelqu’un m’a dit »
français → espagnol - Guest
2.333335
français → persan - Lilianne-Interprète
5
UtilisateurPosté il y a...
Rosha4 années 36 semaines
5
yasi5 années 24 semaines
5
Commentaires