Joy of the Most Beautiful Years

polonais

Radość najpiękniejszych lat

To już przedmieścia gorzki smak
Autobus rusza w krótki rejs
Zdyszana biegnę z żartu w żart
Z podróży w podróż, z wiersza w wiersz

I kocham, pragnę, tracę tak
Jakby się chwilą stawał rok
Jak gdyby świat wymykał mi się z rąk....

To, co mam
To radość najpiękniejszych lat
To, co mam
To serce, które jeszcze na wszystko stać
To, co mam
To młodość, której nie potrafię kryć
To wiara, że naprawdę umiem żyć, umiem żyć

Już jesień i latawców klucz
A w kinach tyle pustych miejsc
Z niedawnych zdarzeń ścieram kurz
Babiego lata wątłą sieć

Jestem wiatrem, śpiewam wiatr
Jestem łąką, trawy źdźbłem
Jak biały jacht w nieznany płynę dzień...

To, co mam
To radość najpiękniejszych lat
To, co mam
To serce, które jeszcze na wszystko stać
To, co mam
To młodość, której nie potrafię kryć
To wiara, że naprawdę umiem żyć, umiem żyć

Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en anglais

Joy of the Most Beautiful Years

We've reached the suburbs of bitter taste
The bus departs on a short journey
Out of breath I run out of one joke into another
Out of one journey, into another, out of one poem, into another

And I love, desire, lose this way
As if the year turns into a moment
As if the world is slipping from my grasp...

What I have
Is the joy of the most beautiful years
What I have
Is a heart that is still capable of anything
What I have
Is youthfulness, that I cannot hide
Is faith that I truly know how to live, I know how to live

It's autumn already and there are lots of kites
And the cinema is full of empty seats
I rub off dust from recent events
Of a woman's summer's fragile net

I am the wind, I sing the wind
I am the grass, the grass's blade
Like a white yacht, I sail into the unknown day...

What I have
Is the joy of the most beautiful years
What I have
Is a heart that is still capable of anything
What I have
Is youthfulness, that I cannot hide
Is faith that I truly know how to live, I know how to live

Publié par Supadog le Sam, 27/07/2013 - 16:18
Commentaires de l’auteur(e) :

I wasn't sure how to translate:
latawców klucz
Babiego lata wątłą sieć

1 remerciement
Un invité a donné 1 remerciement
Plus de traductions de « Radość najpiękniejszych lat  »
polonais → anglais - Supadog
Commentaires