عشق حقیقی (Real love)

traduction en persan

عشق حقیقی

Versions : #1#2
دختر ,دارم دیوونه میشم
اگرچه خیلی نمیشناسمت
احساس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
منتظر لحظه ای هستم که بتونم بهت نشون بدم
عزیزم میخوام بدونی
دارم رفتنت رو میبینم
میبینم داری از کنارم رد میشی
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
عزیزم من اونجا تنها بودم
وقتی داشتی کارهارو انجام میدادی نگات میکردم
همش خودمو خودتو تنها تصور میکنم
آرزو میکنم کسی بودی که میتونستم باهاش صحبت کنم
باید از ذهنم بیرونت کنم
اما عزیزم باید یکبار دیگه ببینمت , یکبار دیگه
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
دختر ,دارم دیوونه میشم
اگرچه خیلی نمیشناسمت
احساس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
منتظر لحظه ای هستم که بتونم بهت نشون بدم
عزیزم میخوام بدونی
دارم رفتنت رو میبینم
میبینم داری از کنارم رد میشی
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
هرشب که میخوام بخوابم
نمیتونم کاری کنم که خوابتو نبینم
عشقت باعث شده احساس ضعف کنم
نمیتونم خودمو بدون تو تصور کنم
و حالا همه فکرمو مشغول کردی
دیگه هیچوقت نمیذارم از دستم بری
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
از حالا تا همیشه هروقت که ببینمت
آرزو میکنم که بتونم بهت بگم میخوامت
اگه شانس اینو داشته باشم که باهات صحبت کنم
اگه شانس اینو داشته باشم که باتو قدم بزنم
دیگه این حس رو درونم نگه نمیدارم
و هیچوقت دیگه مجبور به انجامش نیستم
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
دختر ,دارم دیوونه میشم
اگرچه خیلی نمیشناسمت
احساس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
منتظر لحظه ای هستم که بتونم بهت نشون بدم
عزیزم میخوام بدونی
دارم رفتنت رو میبینم
میبینم داری از کنارم رد میشی
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
امروز وقتی تنها دیدمت
میدونستم که باید جلو میومدم و نزدیکت میشدم
چون عزیزم واقها میخوام آگاهت کنم
از همه چیزهایی که تو منو گرفتارشون کردی
و حالا داره تو چشمام نگاه میکنه
آرزو میکنم که دوباره رؤیا نباشه
 
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
از حالا تا همیشه هروقت که ببینمت
آرزو میکنم که بتونم بهت بگم میخوامت
اگه شانس اینو داشته باشم که باهات صحبت کنم
اگه شانس اینو داشته باشم که باتو قدم بزنم
دیگه این حس رو درونم نگه نمیدارم
و هیچوقت دیگه مجبور به انجامش نیستم
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
دختر ,دارم دیوونه میشم
اگرچه خیلی نمیشناسمت
احساس میکنم دارم زمان رو از دست میدم
منتظر لحظه ای هستم که بتونم بهت نشون بدم
عزیزم میخوام بدونی
دارم رفتنت رو میبینم
میبینم داری از کنارم رد میشی
این یک عشق حقیقیه که تو ازش بی خبری
 
تو همونی هستی که من میخوام و هیچکس نمیتونه
 
تورو از من بگیره
نه...نه...نه...نه
اگرچه خیلی نمیشناسمت
ازت خیلی عشق گرفتم و میخوام بهت نشون بدم
و تو آنجایی پیش روی من
دارم میبینم که از روبروم رد میشی
نه..نه..نه..نه
دختر, من به عشقت نیاز دارم
عزیزم من به عشقت نیاز دارم
 
Publié par Golnar le Mer, 14/08/2013 - 15:30
Commentaires de l’auteur(e) :

my favorite song

8 remerciements
Des invités ont donné 8 remerciements
anglais

Real love

Girl, girl I'm goin' outta my mind
And even though I don't really know you
I must've been runnin' outta time
I'm waiting for the moment I can show you
 

Plus

Expressions dans « Real love »
Commentaires