Rullande i den djupa (Rolling in the Deep)

anglais

Rolling in the Deep

There's a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch and
It's bringing me out the dark
Finally I can see you crystal clear
Go ahead and sell me out
And I'll lay your ship bare

See how I'll leave with every piece of you
Don't underestimate the things that I will do
There's a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch
And it's bringing me out the dark

(Chorus)
The scars of your love remind me of us
They keep me thinking that we almost had it all
The scars of your love, they leave me breathless
I can't help feeling
We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
And you played it
To the beat

Baby, I have no story to be told
But I've heard one on you
And I'm gonna make your head burn
Think of me in the depths of your despair
Making a home down there
As mine sure won't be shared

(Chorus)

We could have had it all
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
But you played it with your beating

Throw your soul through every open door
Count your blessings to find what you look for
Turned my sorrow into treasured gold
You pay me back in kind
And reap just what you sow

(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
We could have had it all
We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
It all, it all it all

We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
And you played it
To the beat

We could have had it all
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
Rolling in the deep
You had my heart inside of your hand
(You're gonna wish you never had met me
Tears are gonna fall, rolling in the deep)
But you played it
You played it
You played it
You played it
To the beat

Publié par citruswind le Lun, 31/01/2011 - 19:40
Modifié pour la dernière fois par Fary le Dim, 21/02/2016 - 20:36
Voir la vidéo
Align paragraphs
traduction en suédois

Rullande i den djupa

Det finns en eld som börjar i mitt hjärta
Nå en Fever Pitch och
Det är få mig mörkret
Äntligen kan jag se dig kristallklar
Gå vidare och sälja ut mig
Och jag lägger ditt skepp bara

Se hur jag lämnar med varje del av dig
Underskatta inte de saker som jag kommer att göra
Det finns en eld som börjar i mitt hjärta
Nå en Fever Pitch
Och det är få ut mig mörkret

(Chorus)
Ärr av din kärlek påminner mig om oss
De håller mig att tänka att vi nästan hade allt
Ärr av din kärlek, lämnar de mig andfådd
Jag kan inte låta bli att känna
Vi kunde ha haft allt
(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Rullande i den djupa
Du hade mitt hjärta inne i handen
(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Och du spelat det
I takt

Baby, jag har ingen historia att få veta
Men jag har hört en på dig
Och jag ska göra ditt huvud brinner
Tänk på mig i djupet av din förtvivlan
Göra ett hem där nere
Som min säkert inte kommer att delas

(Chorus)

Vi kunde ha haft allt
Rullande i den djupa
Du hade mitt hjärta inne i handen
Men du spelade det med din misshandel

Kasta din själ genom varje öppen dörr
Räkna dina välsignelser för att hitta vad du söker
Vände min sorg till dyrbara guld
Du betalar mig tillbaka in natura
Och skörda precis vad du sår

(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Vi kunde ha haft allt
Vi kunde ha haft allt
(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Allt, allt allt

Vi kunde ha haft allt
(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Rullande i den djupa
Du hade mitt hjärta inne i handen
(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Och du spelat det
I takt

Vi kunde ha haft allt
(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Rullande i den djupa
Du hade mitt hjärta inne i handen
(Du kommer önska att du aldrig hade träffat mig
Tårar kommer att falla, rulla i djup)
Men du spelat det
Du spelade den
Du spelade den
Du spelade den
I takt

Publié par agnesandersson le Jeu, 22/03/2012 - 09:33
Aidez à traduire « Rolling in the Deep »
UtilisateurPosté il y a...
Owlin3 années 50 semaines
3
Commentaires