Sätt eld på regnet

anglais

Set Fire To The Rain

I let it fall, my heart,
And as it fell, you rose to claim it
It was dark and I was over
Until you kissed my lips and you saved me

My hands, they're strong
But my knees were far too weak
To stand in your arms
Without falling to your feet

But there's a side to you
That I never knew, never knew.
All the things you'd say
They were never true, never true,
And the games you play
You would always win, always win.

But I set fire to the rain,
Watched it pour as I touched your face,
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name!

When I lay with you
I could stay there
Close my eyes
Feel you're here forever
You and me together
Nothing gets better

'Cause there's a side to you
That I never knew, never knew,
All the things you'd say,
They were never true, never true,
And the games you play
You would always win, always win.

But I set fire to the rain,
Watched it pour as I touched your face,
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name!

I set fire to the rain
And I threw us into the flames
Well, it felt something died
'Cause I knew that that was the last time, the last time!

Sometimes I wake up by the door,
That heart you caught, must be waiting for you
Even now that we're already over
I can't help myself from looking for you.

I set fire to the rain,
Watch it pour as I touch your face,
Well, it burned while I cried
'Cause I heard it screaming out your name, your name

I set fire to the rain,
And I threw us into the flames
Well, it felt something died
'Cause I knew that was the last time
The last time, oh, oh!

Let it burn

Vidéo
Voir la vidéo
 Essayer d'aligner
suédois

Sätt eld på regnet

Jag lät det falla, mitt hjärta
Och när det föll, reste du dig för att kräva det
Det var mörkt och jag var slut
Tills du kysste mina läppar och räddade mig

Mina händer, de är starka
Men mina knän är alltför svaga
För att hållas i din famn
utan att falla till dina fötter

Men det finns en sida av dig
Som jag inte kände till, inte kände till
Allt som du skulle säga
Det stämmer inte, stämmer inte
Spelen som du spelade
Du vann alltid, vann alltid

Men jag satte eld på regnet
Jag såg det strömma när jag
rörde vid ditt ansikte,
Det brände medan jag grät
För jag hörde det skrika ut ditt namn,
ditt namn

När jag ligger bredvid dig
Kunde jag stanna
Sluta mina ögon
Känna dig hos mig för alltid
Du och jag tillsammans
Det blir inte bättre

Men det finns en sida av dig
Som jag inte kände till, inte kände till
Allt som du skulle säga
Det stämmer inte, stämmer inte
Spelen som du spelade
Du vann alltid, vann alltid

Men jag satee eld på regnet
Jag såg det strömma när jag
rörde vid ditt ansikte,
Det brände medan jag grät
För jag hörde det skrika ut ditt namn,
ditt namn

Jag satte eld på regnet
Och jag kastade oss in i lågorna
Jag kände någonting dö
Jag visste att det var sista gången,
sista gången!

Ibland vaknar jag upp vid dörren,
Hjärtat som du fångade, väntar på dig
Ännu fastän det är över
Kan jag inte sluta söka efter dig

Jag sätter eld på regnet,
Ser det bränna när jag rör vid ditt ansikte
Det bränner medan jag gråter
För jag hörde det skrika ut ditt namn,
ditt namn

Jag satte eld på regnet,
Och jag kastade in oss i lågorna
Jag kände någonting dö
Och visste att det var sista gången
Sista gången

Låt det brinna

Publié par louise_FIN le Mer, 11/04/2012 - 11:11
5 remerciements
Des invités ont remercié 5 fois
0
Note : Aucun(e)
Commentaires