Ходещият на сън

anglais

Sleepwalker

Close your eyes
Feel the ocean where passion lies
Silently the senses
Abandon all defenses

A place between sleep and awake
End of innocence, unending masquerade
That's where I'll wait for you

Hold me near you
So close I sear you
Seeing, believing
Dreaming, deceiving

A place between sleep and awake
End of innocence, unending masquerade
That's where I'll wait for you

Sleepwalker seducing me
I dare to enter your ecstacy
Lay yourself now down to sleep
In my dreams you're mine to keep

Sleepwalker,
Sleepwalker

Publié par Сновида le Ven, 01/06/2012 - 10:45
Modifié pour la dernière fois par Fary le Sam, 02/08/2014 - 22:32
Commentaires :

Nightwish tried to take part in Eurovision 2000 with this song.
People said - YES!
Jury said - 2nd place =(

Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en bulgare

Ходещият на сън

Затвори очи,
Почувствай океана, изпълнен със страст.
Тихо сетивата
Изоставят всяка защита.

Място между съня и реалността,
Там е край на невинността, безкраен маскарад
Там ще те чакам.

Дръж ме близо до себе си,
Толкова близо, че да те изгоря.
Гледаща, вярваща
Мечтаеща, мамеща.

Място между съня и реалността,
Там е край на невинността, безкраен маскарад
Там ще те чакам.

Ходещият на сън ме прелъстява,
Осмелявам се да се вмъкна в твоя възторг.
Сега легни и заспи,
В сънища ми ти си мой и там ще те задържа.

Ходещият на сън,
Ходещият на сън

Publié par kdravia le Ven, 01/06/2012 - 12:05
3 remerciements
Utilisateur Il y a
Сновида3 années 13 semaines
Invité(e)3 années 13 semaines
Un invité a donné 1 remerciement
UtilisateurPosté il y a...
3 années 13 semaines
5
Commentaires