Тийнейджърски тревоги

anglais

Teenage Angst

Shine the headlight,
Straight into my eyes.
Like the roadkill,
I'm paralysed.
You see through my disguise

At the drive-in,
Double feature,
Pull the lever,
Break the fever
And say your last goodbyes.

Since I was born
I started to decay
Now nothing ever
Ever goes my way

One fluid gesture,
Like stepping back in time
Trapped in amber, petrified
I’m still not satisfied

Airs and social graces,
Elocution so divine
I’ll stick to my needle
And my favourite waste of time
Both spineless and sublime

Since I was born
I started to decay
Now nothing ever
Ever goes my way.

Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en bulgare

Тийнейджърски тревоги

Светиш с фарове
Право в очите ми.
Като жертва на пътя,
Аз съм парализиран.
Ти виждаш през моята дегизировка.

Иди на автокино
Гледай 2 филма,
Дръпни ръчката,
Изпусни парата
И кажи последното си сбогом.

Откакто се родих
Започнах да умирам.
Никога нищо не се случва,
Така както аз искам.

С плавен жест,
Сякаш връщам времето назад,
Като в кехлибарен капан* съм, вкаменен,
И все така неудовлетворен,

Превземки и обноски,
Божествени оратори,
Аз пък ще се придържам към иглите
И любимите ми неща за губене на време,
Едновременно слабохарактерни и върховни.

Откакто се родих
Започнах да умирам.
Никога нищо не се случва,
Така както аз искам.

Publié par kdravia le Ven, 01/06/2012 - 09:38
Commentaires de l’auteur(e) :

* буквално се има предвид това: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Spider_in_amber_%281%...

1 remerciement
Utilisateur Il y a
Invité(e)3 années 12 semaines
UtilisateurPosté il y a...
3 années 12 semaines
5
Commentaires