تو + من

français

Toi + Moi

(refrain)
Toi plus moi plus eux plus tous ceux qui le veulent
Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls
Allez, venez et entrez dans la danse
Allez, venez et laissez faire l'insouciance

À deux, à mille, je sais qu'on est capable
Tout est possible, tout est réalisable
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves
On peut partir bien plus loin que la grève

(refrain)

Avec l'envie, la force et le courage
Le froid, la peur ne sont que des mirages
Laissez tomber les malheurs pour une fois
Allez, venez, reprenez avec moi

(refrain)

Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve
Même un peu bête mais bien inoffensive
Et même si elle ne change pas le monde
Elle vous invite à entrer dans la ronde

(refrain)

L'espoir, l'ardeur sont tout ce qu'il te faut
Mes bras, mon coeur, mes épaules et mon dos
Je veux te voir des étoiles dans les yeux
Je veux nous voir sourire et heureux

Oh, toi plus moi plus tous ceux qui le veulent
Plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls
Allez, venez et entrez dans la danse
Allez, venez ici faire l'insouciance
Allez, venez, c'est notre jour de chance
Allez, venez et entrez dans la danse

Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en perse

تو + من

(کر)
شما به همراه من و آنها و همه کسانی که می خواهند
به علاوه او و او و تمام کسانی که به تنهایی
بیا همراه و پیوستن به رقص
بیا و رها
در دو هزار، من می دانم که ما قادر به
هر چیزی ممکن است، همه چیز امکان پذیر است
ما می توانیم فرار بسیار بالاتر از رویاهای ما
ما دور می تواند فراتر از اعتصاب

(کر)

با میل، قدرت و شجاعت
سرما، ترس تنها سراب
فراموش کردن بدبختی برای یک بار
در تاریخ آمده ، تکرار با من

(کر)

من می دانم که درست است، ترانه من ساده و بی تکلف است
حتی کمی احمقانه است ، اما بی ضرر
و حتی اگر آن را نشانی از جهان را تغییر ندهید
او شما را دعوت برای پیوستن به بحث

(کر)

امید، قدرت همه آنچه شما نیاز دارید
اسلحه من، قلب من، شانه های من و پشت من
من می خواهم برای دیدن ستاره در چشمان تو
من می خواهم به ما لبخند و شادی را ببینید

آه ، به علاوه من به علاوه همه کسانی که می خواهند
به علاوه او و او و تمام کسانی که به تنهایی
بیا همراه و پیوستن به رقص
در تاریخ آمده ، به اینجا می آیند به recklessness
در تاریخ آمده ، آن روز خوش شانس ما
بیا همراه و پیوستن به رقص

Publié par ao le Dim, 12/06/2011 - 09:50
Commentaires