Västra Frölunda

traduction en anglais

Västra Frölunda

That all of these houses were coffins.
I’m sitting adding zero to zero.
When I was little I disappeared into the TV,
And was transformed into a tank with a dream.
 
Sometimes you can be seen on the bus into town,
I’m raking the leaves around the grave of my heart.
Like I could’ve helped I became a monster.
I’m lonely, but honest towards myself.
 
And who are you to judge me?
Where are you from?
Come to Västra Frölunda and be born dead.
The thought hit me as I was beaten up.
 
Everything starts at home.
Everything starts at home.
 
When I’m twenty I kissed my first nigger.
We kicked E and got back at the world.
Minger is merely lego for my podium
I break the law in order to feel free.
 
And who are you to judge me?
Where are you from?
Come to Västra Frölunda and be live dead.
The thought hit me as I was beaten up.
 
Everything starts at home.
Everything starts at home.
 
Stockholm accepted me as a weird virus.
Gothenburg silenced me as a shame.
So I took cover in my cottage in Dalarna
As I crafted my Trojan horse,
Filled with love and peace.
With love and with peace.
 
Publié par Coedwig le Dim, 19/08/2012 - 10:15
Commentaires de l’auteur(e) :

• Västra Frölunda is a place outside Gothenburg in Western Sweden.
• Dalarna is seen as rural, as opposed to Stockholm and Gothenburg, which are large cities.

1 remerciement
Un invité a donné 1 remerciement
suédois

Västra Frölunda

Att alla dessa hus var kistor.
Jag sitter plussar noll med noll.
När jag var liten försvann jag in i teven.
Och förvandlades till en pansarvagn med en dröm
 
Ibland ser man dig på bussen till staden.
Jag krattar löven kring mitt hjärtas grav.
Som om jag kunde rå för jag blev ett monster.
Jag är ensam, men ärlig mot mig själv.
 
Och vem är du att mig fördöma?
Varifrån är du?
Kom till Västra Frölunda och föds död.
Tanken slog mig när jag åkte på spö.
 
Allting börjar hemifrån.
Allting börjar hemifrån.
 
När jag är tjugo kysser jag min första neger,
Vi kickar E och mobbar världen tillbaks.
Äckel är bara lego till mitt podium.
Jag bryter lagen för att känna mig fri.
 
Och vem är du att mig fördöma?
Varifrån är du?
Kom till Västra Frölunda och lev död.
Tanken slog mig när jag åkte på spö.
 
Ah, allting börjar hemifrån.
Ah, allting börjar hemifrån.
 
Stockholm tog emot mig som ett spännande virus.
Göteborg tystade ner mig som en skam.
Så jag tog skydd i min stuga i Dalarna,
Och snickrade min trojanska häst
Fylld med kärlek och med fred.
Med kärlek och med fred.
 
Publié par Coedwig le Dim, 19/08/2012 - 10:15
Commentaires