The first day of spring

suédois

Vårens Första Dag

Vårens första dag
och jag vill va' med,
och jag vill va' så med,
så att jag kan se
att jag är en del av allt.

Vårens stora dag
och jag vill va' med.
Låt mig leva längre
nu när jag kan se.

Kom våren, kom skratten,
kom tårarna om natten.
Låt mig vara, låt mig vara
litet till, jag är,
jag är inte beredd att gå än.

Låt mig finnas, låt mig att finnas,
litet mer, jag är,
jag är inte beredd att dö än,
inte än.

Nej, jag är,
jag är inte beredd att gå än,
inte än.
Nej, jag är,
jag är inte beredd att gå.

På din stora dag
ville jag va' med.
Jag bad: Låt mig leva längre.
Men genom dina ögon
såg jag barnen, jag såg skratten,
jag var tårarna om natten.
Jag såg barnen, jag såg skratten,
jag var tårarna om natten.

Låt mig vara, låt mig vara...

Låt mig finnas, låt mig finnas...

Nej, jag är...

På din stora dag
då ville jag va' med,
då ville jag va' med.
Där.

Låt mig vara, låt mig vara
litet till, jag är,
jag är inte beredd att gå än.

Låt mig finnas, låt mig finnas,
litet mer, jag är,
jag är inte beredd att dö än,
inte än.

Nej, jag är,
jag är inte beredd att gå.

På din stora dag
ville jag va' med,
ville jag va' med.

Publié par purplelunacy le Dim, 12/02/2012 - 20:27
Essayer d’aligner
traduction en anglais

The first day of spring

The first day of spring
and I want to take part,
and I want to so take part,
so that I can see
that I'm a part of everything.

The big day of spring
and I want to take part.
Let me live longer
now when I can see.

Come spring, come laughs,
come tears in the night.
Let me be, let me be
some more, I am,
I'm not ready to go yet.

Let me be, let me be,
some more, I am,
I'm not ready to die yet,
not yet.

No, I am,
I'm not ready to go yet,
not yet.
No, I am,
I'm not ready to go.

On your big day
I wanted to take part.
I pleaded: Let me live longer.
But through your eyes
I saw the children, I saw the laughters,
I was the tears in the night.
I saw the children, I saw the laughters,
I was the tears in the night.

Let me be, let me be...

Let me be, let me be...

No, I am...

On your big day
I wanted to take part then,
I wanted to take part then.
There.

Let me be, let me be
some more, I am,
I'm not ready to go yet.

Let me be, let me be
some more, I am,
I'm not ready to die yet,
not yet.

No, I am,
I am not ready to go.

On your big day
I wanted to take part,
I wanted to take part.

Publié par Owlin le Jeu, 03/05/2012 - 06:22
95 remerciements
Utilisateur Il y a
jellyrcw112 années 7 semaines
olga19832 années 14 semaines
ciniminii2 années 17 semaines
sorosy3 années 17 semaines
Des invités ont donné 91 remerciements
5
Note : Aucun(e) Moyenne : 5 (1 note)
UtilisateurPosté il y a...
jellyrcw112 années 5 semaines
5
Commentaires
jellyrcw11     juillet 23rd, 2013
5