EXID - Velvet (translittération)

translittération

Velvet

йор точ ис лайк велвет
йор липс лайк велвет
ури мадахын саи итс лайк велвет
ай лайк ват ай лайк ват
май боди ис лайк велвет
май липс лайк велвет
ури мадыхан саи итс лайк велвет
ю лайк ват ю лайк ват бэйби
 
оныльдо нон ури чиб бэл нульро дэнг дэнг
бимильбонходо да альчиман ай лайк ват
мун сончаби ёнын сунганбуто нэ нэ чимдэккачи
ддорочиги щиро до кквак аначво бэйби
 
ими бульчын нэрёнвачи
бами начи двэдо морыгэ
котындо нэрёнвачи
ёпчибэсо хванэмё муныль дудырёдо
квэнчана на ичэ ко иса гальгогодын
 
о е кындэ бутаки иссо
ханбонман дырочульрэ
аня чум иттага мальхальгэ
уриэгэ щиганын манчи
 
йор точ ис лайк велвет
йор липс лайк велвет
ури мадахын саи итс лайк велвет
ай лайк ват ай лайк ват
 
май боди ис лайк велвет
май липс лайк велвет
ури мадыхан саи итс лайк велвет
ю лайк ват ю лайк ват бэйби
 
кип калм би даун
сип агэйн энд агэйн анд летс мэйк аут
хындыль хындыльринын чоги чо чомён бва
урига мандынын гон соым анин лаллэбай
 
о е кындэ бутаки иссо
ханбонман дырочульрэ
аня чум иттага мальхальгэ
уриэгэ щиганын манчи
 
йор точ ис лайк велвет
йор липс лайк велвет
ури мадахын саи итс лайк велвет
ай лайк ват ай лайк ват
 
май боди ис лайк велвет
май липс лайк велвет
ури мадыхан саи итс лайк велвет
ю лайк ват ю лайк ват бэйби
 
еррдэй еррдэй
эври монинг ай вант ват ай вант ват
лайк ват лайк ват
хэга ттыги щичакхэссыни тто дащи бамккачи
 
йор точ ис лайк велвет
йор липс лайк велвет
ури мадахын саи итс лайк велвет
ай лайк ват ай лайк ват
 
май боди ис лайк велвет
май липс лайк велвет
ури мадыхан саи итс лайк велвет
ю лайк ват ю лайк ват бэйби
 
Publié par cookiiiieeee le Sam, 13/01/2018 - 14:43
Modifié pour la dernière fois par cookiiiieeee le Mer, 17/01/2018 - 13:19
coréen

Velvet

Plus de traductions de « Velvet »
translittérationcookiiiieeee
Commentaires
Alma Barroca    Sam, 13/01/2018 - 22:03

Please take in consideration that partial transliterations (transliteration in two scripts) are not allowed. That said, please change this into a transliteration into a single script (Latin or Cyrillic, but not both).