V.Music

270671_226610627378791_7669335_n.jpg
ParolesTraductions Demandes
Anh Vẫn Còn Yêu vietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Cố Giữ Nụ Cười vietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Hãy Đến Với Con Người Việt Nam vietnamien
Việt Nam Ngày Mới
anglais
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa vietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Nơi Đó Có Tình Yêu vietnamien
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Quê Hương Tôi vietnamien anglais
Tôi Yêu Việt Nam vietnamien
Việt Nam Ngày Mới
anglais
Vẫn Đợi Em Về vietnamien 
Kỷ Niệm Nhạt Nhòa
anglais
Commentaires