Faith

polonais

Wiara

Powiedz mi, co czujesz, kiedy widzisz krew
Czy zamykasz oczy, by nie widzieć zła
Świat bez kar, świat bez wad to sen
I jak ptak, nieba blask, piękny sen

Nie wiem, czym jest miłość
Lecz wiem, czym jest lęk
Ktoś obiecał równość
Pytam, gdzie on jest?
Gdzie jest cel? Gdzie jest sens? Gdzie jest brzeg?
I jak wiatr burzy szlak, gdzie jest kres?

Mówisz o miłości i sprawiasz mi ból
Ja śnię o wolności i bardzo chcę żyć
Podaj mi, podaj mi swoją dłoń
Mimo wad, mimo zła wielki krzyk

Nasze dzieci płaczą
Szczęście drogie jest
Bo kto im pomoże
Tylko Ty, serca dar, mały gest
Życia takt, duszy znak, wybierz sam

Chcę znów wierzyć w miłość
Mieć siłę, by wstrzymać łzy
Mieć prawo do walki
Znów dotknąć gwiazd
Zatrzymać czas...

Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en anglais

Faith

Tell me what are you feeling when you see blood?
Do you close your eyes to the evil you don't want to see?
The world with no punishment, the world with no faults is a dream
Just like a bird, just like the skies, it is a dream.

I don't know what love is
But I do know what's fear
Someone promised us equality
'Where is he?', I'm asking
Where is the aim? Where is the meaning? Where is the shore?
Just like the wind, just like the storm, where is the end?

You're speaking about love but you're hurting me instead
I dream about freedom and I do want to live
Give me your hand, give me your hand
Despite faults, despite the evil, a loud scream

Our children are crying
Happiness is expensive
Who will help them?
Only you, the gift of your heart, a small gesture
The rhythm of life, the sign of soul...choose yourself

I want to believe in love again
I want to have the power to stop the tears
I want to have the right to fight
I want to touch the stars again
I want to stop the time...

Publié par Invité(e) le Jeu, 02/08/2012 - 15:26
Commentaires de l’auteur(e) :

I'm not an English speaker but I remember this song from my teenage times and it always warms my heart Smile / Angielski nie jest moim językiem ojczystym, ale pamiętam tę piosenkę z czasów nastoletnich i mam do niej słabość.

3 remerciements
Des invités ont donné 3 remerciements
Plus de traductions de « Wiara »
polonais → anglais - Guest
Commentaires