'Oku Mama'o Fefe 'a e 'Osi? (Wie weit ist vorbei)

traduction en tonguien

'Oku Mama'o Fefe 'a e 'Osi?

Lea atu, 'oku mama'o fefe 'a e 'osi?
'Oku ma'olunga fefe 'a e funga 'o e fonua?
'Oku loloto fefe 'a e moana?
'Oku hinehina fefe 'a e 'one'one?
Ko e ha 'oku 'ikai ke 'ataa ia kia au...
'I he poto 'o homa ongolelei?
 
Kapau ko e 'aho e taha 'e he mahina Siulai
Pea ko e ta'u e taha 'e he taimi mafana
Ko fe he'eku misi, ko ia na'e ngalo au?
Kuou mo'ui pe ,
'Oho vale ki ho'o hala.
 
'Oku mama'o fefe 'a e 'osi?
'Oku mama'o fefe 'a e 'osi?
'Oku 'alu mama'o fefe...
Ke 'oua ke ma sio ki taua?
 
Ko e lelue ha teu 'alu
'O 'ikai ke 'ave au foki?
Ko e nima e hai na'e pukepuke au
Kapau 'oku 'ikai 'a e nima o'ou?
Ko e ngutu 'e hai na'a ne fakamaumau 'a hene kupu'ilea?
Pea 'oku vave fefe 'a e taimi ni?
 
Lea atu, 'oku mama'o fefe 'a e 'osi?
'Oku mama'o fefe 'a e 'osi?
'Oku 'alu mama'o fefe...
Ke 'oua ke ma sio ki taua?
 
Kapau ko e 'aho e taha 'e he mahina Siulai
Pea ko e ta'u e taha 'e he taimi mafana
Ko e ha 'oku 'ikai ke 'ataa ia kia au...
'I he poto 'o homa ongolelei?
'Oku loloto fefe 'a e moana?
'Oku hinehina fefe 'a e 'one'one?
Kuou mo'ui pe ,
'Oho vale ki ho'o hala.
 
Ko e lelue ha teu 'alu
'O 'ikai ke 'ave au foki?
Ko e nima e hai na'e pukepuke au
Kapau 'oku 'ikai 'a e nima o'ou?
Ko e ngutu 'e hai na'a ne fakamaumau 'a hene kupu'ilea?
Pea 'oku vave fefe 'a e taimi ni?
Vave fefe 'a e taimi ni?
Pea 'oku mama'o fefe 'a e 'osi?
 
'Oku mama'o fefe 'a e 'osi?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Publié par SilentRebel83 le Mar, 29/05/2012 - 20:30
Modifié pour la dernière fois par SilentRebel83 le Lun, 06/01/2014 - 20:57
Commentaires de l’auteur(e) :

revised 1/5/14.

allemand

Wie weit ist vorbei

Sag, wie weit ist vorbei
Wie hoch liegt das Land
Wie tief ist das Meer
Wie weiß der Sand
Warum war mir nicht klar
Wie gut wir doch war`n
 
Wär` der Juli ein Tag
 

Plus

Plus de traductions de « Wie weit ist vorbei »
allemand → tonguien - SilentRebel83
Commentaires