شب فوق العاده

anglais

Wonderful tonight

It's late in the evening,
she's wondering what clothes to wear.
She'll put on her make-up
and brushes her long blonde hair.
And then she'll ask me,
"Do I look all right?"
And I'll say, "Yes, you look wonderful tonight."

We go to a party
and everyone turns to see
this beautiful lady
that's walking around with me.
And then she'll ask me,
"Do you feel all right?"
And I'll say, "Yes, I feel wonderful tonight."

I feel wonderful because I see
the love light in your eyes.
And the wonder of it all
is that you just don't realize
how much I love you.

It's time to go home now
and I've got an aching head,
so I'll give her the car keys
and she'll help me to bed.
And then I tell her,
as I turn out the light,
I'll say, "My darling, you were wonderful tonight.
Oh my darling, you were wonderful tonight."

Vidéo
Voir la vidéo
 Essayer d'aligner
perse

شب فوق العاده

دیروقت است
اما او هنوز نمی داند چه لباسی بپوشد
او آرایش خواهد کرد
و گیسوان بلند بلوندش را شانه می کند
و از من خواهد پرسید
خوب به نظر می رسم؟
و من خواهم گفت:بله تو امشب فوق العاده ای

ما به مهمانی می رویم
و همه رویشان را برمیگردانند
برای دیدن این بانوی زیبا
که در کنار من قدم برمیدارد
و سپس او از من خواهد پرسید
احساس خوبی داری؟
و من خواهم گفت:بله امشب احساس فوق العاده ای دارم

احساس فوق العاده ای دارم
چراکه درخشش عشق را در چشمانت می بینم
و شگفت آنکه
تو نمیدانی
چقدر دوستت دارم

اکنون هنگام بازگشت به خانه است
و من سرم درد می کند
پس کلید ماشین را به او خواهم داد
و او مرا به تختخواب خواهد برد
و سپس درحالیکه چراغ را خاموش می کنم
به او خواهم گفت
عزیزم تو امشب فوق العاده بودی
آه عزیزم تو امشب فوق العاده بودی

Publié par saharhekmat le Ven, 16/09/2011 - 19:57
4 remerciements
Des invités ont donné 4 remerciements
0
Note : Aucun(e)
Commentaires