تو بزرگ هستی (You Deserve the Glory)

traduction en persan

تو بزرگ هستی

تو شایسته عظمت و افتخار هستی
خدایا ما دستانمان را برای پرستیدن به سوی تو دراز میکنیم
و نام مقدس تو را حمد میکنیم
 
تو بزرگ هستی و معجزه هایت هم بزرگ هستند
و هیچکس مانند تو وجود ندارد
برای من کس دیگری مانند تو وجود ندارد
کس دیگری مانند تو نیست
 
Publié par firooze68 le Lun, 09/07/2012 - 22:25
anglais

You Deserve the Glory

verse:1 you deserve the glory and the honor
lord we lift our hands in worship
and we exalt your holy name
 

Plus

Commentaires