Du fann mig

anglais

You Found Me

I found God on the corner of First in Amistad
Where the west was all but won.
All alone,
Smoking his last cigarette,
I said “where you been?”
He said, “ask anything.”

Where were you
When everything was falling apart?
All my days,
Spent by the telephone.
That never rang.
All I needed was a call
That never came.
The corner of First and Amistad…

Lost and insecure,
You found me, you found me
Lying on the floor,
Surrounded, surrounded.
Why’d you have to wait?
Where were you? Where were you?
Just a little late…
You found me, you found me

In the end,
Everyone ends up alone.
Losing her,
The only one who’s ever known
Who i am, who im not, who i wanna be.
The way to know
How long she will be next to me…

Lost and insecure,
You found me, you found me.
Lying on the floor,
Surround me, surround me.
Why’d you have to wait?
Where were you? Where were you?
Just a little late,
You found me, you found me.

Early morning,
City breaks.
I’ve been calling
For years and years and years and years.
You never left me no messages;
You never send me no letters;
You got some kind of nerve
Taking all of our love.

Lost and insecure,
You found me, you found me
Lying on the floor,
Where were you? Where were you?

Lost and insecure,
You found me, you found me.
Lying on the floor,
Surround me, surround me.
Why’d you have to wait?
Where were you? Where were you?
Just a little late,
You found me, you found me.

Why’d you have to wait,
To find me?
To find me?

Publié par purplelunacy le Mer, 01/09/2010 - 01:10
Voir la vidéo
Essayer d’aligner
traduction en suédois

Du fann mig

Jag fann Gud vid hörnet av First i Amistad
Där väst var allt utom ett
Helt ensam,
Rökandes sin sista cigarett
Jag sa, "var har du varit?"
Han sa, "fråga vad som helst"

Var var du
När allt föll sönder?
Alla mina dagar,
som jag vistades vid telefonen
Som aldrig ringde
Allt jag behövde var ett samtal
Som aldrig kom
Vid hörnet av First i Amistad

Förlorad och otrygg,
Fann du mig, fann du mig
Liggandes på golvet,
Omringad, omringad
Varför var du tvungen att vänta?
Var fanns du? Var fanns du?
Bara lite för sent...
Fann du mig, fann du mig

I slutet,
Lämnar alla ensamma
Att förlora henne,
Den enda som någonsin har vetat
Vem jag är, vem jag vill vara
Sättet att veta
Hur länge hon kommer att vara nära mig...

Förlorad och otrygg,
Fann du mig, fann du mig
Liggandes på golvet,
Omringad, omringad
Varför var du tvungen att vänta?
Var fanns du? Var fanns du?
Bara lite för sent...
Fann du mig, fann du mig

Tidig morgon,
Staden har ett uppehåll
Jag har ringt
I åratal
Du lämnade aldrig några meddelanden;
Du sände aldrig några brev;
Vilken fräckhet du har
Tog all vår kärlek

Förlorad och otrygg,
Fann du mig, fann du mig
Liggandes på golvet,
Omringad, omringad
Varför var du tvungen att vänta?
Var fanns du? Var fanns du?
Bara lite för sent...
Fann du mig, fann du mig

Varför var du tvungen att vänta
För att finna mig?
För att finna mig?

Publié par louise_FIN le Mer, 18/04/2012 - 07:01
3 remerciements
Utilisateur Il y a
kulcu2 années 4 semaines
Des invités ont donné 2 remerciements
Commentaires