500 milja

Engleski

500 miles

If you missed the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles

Not a shirt on my back, not a penny to my name
And the land that I once loved is not my own
Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four
Lord I'm five hundred miles away from home

A hundred tanks along the square, one man stands and stops them there
Someday soon the tide'll turn and I'll be free
Well I'll be free, I'll be free, I'll come home to my country
Someday soon the tide'll turn and I'll be free

If you missed the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four
Lord I'm five hundred miles away from home
Lord I'm five hundred miles away from home, yea

Well I'll be free, I'll be free, I'll come home to my country
Lord I'm five hundred miles away from home
You can hear the whistle blow five hundred miles
Lord I'm five hundred miles away from home

Postavljeno od nadea u Pon, 02/05/2011 - 18:58
See video
 Pokušajte poravnati
Srpski

500 milja

Ako zakasniš na voz u kome sam, znaćeš da sam otišao
Možeš čuti zvižuk koji duva hiljadu milja
Hiljadu milja, hiljadu milja, hiljadu milja, hiljadu milja
Možeš čuti zvižuk koji duva hiljadu milja

Ovo nije košulja na mojim leđima, ni peni po mom imenu
Kao ni zemlja koju sam jednom voleo, nije moja
Bože ja sam jedan, Bože ja sam dva, Bože ja sam tri, Bože ja sam četiri
Bože ja sam ja sam hiljadu kilometra daleko od kuće

Sto tenkova marširaju na ulici, jedan čoveka stojeći ih zaustavlja
Jednog dana će se se promeniti i biću slobodan
Biću slobodan, biću slobodan, vratiću se u mojoj zemlji
Jednog dana će se se promeniti i biću slobodan

Ako zakasniš na voz u kome sam, znaćeš da sam otišao
Možeš čuti zvižuk koji duva hiljadu milja
Bože ja sam jedan, Bože ja sam dva, Bože ja sam tri, Bože ja sam četiri
Bože ja sam ja sam hiljadu kilometra daleko od kuće

Biću slobodan, biću slobodan, vratiću se u mojoj zemlji
Bože ja sam ja sam hiljadu kilometra daleko od kuće
Možeš čuti zvižuk koji duva hiljadu milja
Bože ja sam ja sam hiljadu kilometra daleko od kuće

Postavljeno od stefansih1 u Sri, 11/07/2012 - 23:05
Autorovi komentari:

zahvaljeno 6 puta
Guests thanked 6 times
Više prijevoda od "500 miles"
Engleski → Srpski - stefansih1
Komentari