Let us take everything from each other

Švedski

Låt Oss Ta Allt från Varandra

låt oss ta allt från varandra
låt oss ta allt från oss själva
låt polerna verka och avge kall smuts
bestjäl mig på den gudomliga gnistan
sparka det lyckliga flinet ur mitt vidriga anlete
och låt stålet begravas i det böljande kött
som på denna jord vandra i uselt intet
med en steril blick på livet och allt däruti
väntar vi andaktigt på den heliga bödeln
Han som obönhörligen annalkas för att utföra sitt signade värv
min dom föll tidigt och utan pardon
och domen skall även falla på dig som är förutan tro
än mer obarmhärtig och vredgad
i detta finner mitt skuggjag tröst och sadistisk glädje - in this my shadow
att vi alla skall smekas av flammornas ömma kärlek
i evighet, amen
låt honom ta allt ifrån dig

Postavljeno od Abominor u Čet, 10/01/2008 - 22:00
 Pokušajte poravnati
Engleski

Let us take everything from each other

Let us take everything from each other
Let us take everything from ourselves
let the poles do their job and give cold dirt
rob me of the divine sparkle
kick the happy grin out of my disgusting visage (visage=face)
and let the steel be buried in the wavy meat
that on this earth walks in a lousy nothing/nothingness
with a sterile look on life and everything in it
we devotionally wait for the holy executioner
He that without listening to your prayer approach to perform his blessed mission
my sentence came quickly and without any pardon/forgiveness
and the sentence shall also fall on you who is without faith
even more pitiless and wrathful
me finds comfort and sadistic joy
that we all shall be stroked by the tender love of the flames
in eternity, amen
let him take everything away from you

Postavljeno od oldoz u Čet, 10/01/2008 - 22:00
zahvaljeno 45 puta
Guests thanked 45 times
Više prijevoda od "Låt Oss Ta Allt från Varandra"
Švedski → Engleski - oldoz
Komentari