Atah totach (אתה תותח) tekst

Hebrejski

Atah totach (אתה תותח)

Kmo mitoch seret
Rega otzeret 
U'maalah zichronot
Eich elai higata
Eich li hivtachta
Iachad nagshim chalomot
Kamah hitamatzta
Ad shehitzlachta
Kav el haosher lislol
Ad hasof halachta
U'chmo shehivtachta
Motek, iatzata gadol

Atah totach
Ein, ein lecha
Metah alecha
Atah hagadol mekulam

Keta sheiadanu
kmo ze shelanu
Yesh rak echad lemilion
Hachaim roletah
Eich stam lefeta
Ba hahimur hanachon
Rak atah himarta
Bi heemanta 
Kmo hamalach hashomer
Rega lo hisasta 
Oti lo fisfasta
Rak heemanta ioter

Atah totach
Ein, ein lecha
Metah alecha
Atah hagadol mekulam

Postavljeno od algebra u Sri, 05/01/2011 - 02:41

Video

See video
Prijevod od "Atah totach (אתה תותח)"
Popular Sarit Hadad lyrics
Pomozite prevesti "Atah totach (אתה תותח)"
Komentari