ELEPHAN AND FRUIT

Slovenski

Slon in sadez

 

ko leta 769 umrl Hotimir je knez

za Karantance se začelo sranje je zares

uletu Tasilo je III. in drhal bavarska

Virgil in Modest pa zraven banda misijonarska

Bavarci so sesuli nas v pitju in v boju

Virgil in Modest pa na verskem nas nivoju

sicer smo izgubili skoraj vse v triletni vojni

a smo ostali vsaj notranje samostojni

ko leta 819 prišel je Ljudevit Posavski

so Slovenci spet nardili štalo v krajini Dravski

zbral Karnijolce, Karantance in druge ----

jih popeljal je v upor nad frankovske fevdalce

Franki so imeli konje in dobro opremo

naši pa trde glave in veliko vnemo

Ljudevita so zaštihal - to je takrat blo moderno

Karantanci pa zgubili samostojnost smo interno

aj na na naj na ni naj ...

ko leta 840 dobi fevd Pribin na upravo

prec začuti nujo delat svojo si državo

pristavili so Karantanci svojih nekaj arov

tokrat za spremembo fašejo jih od Madžarov

čez 200 let nas razdelijo Karolingi bistro

na Koroško, Kranjsko, Štajersko, Goriško in pa Istro

še preden Ciril in Metod sta zadnjič rekla "amen"

od Karantanije ostal je samo še knežji kamen

ko leta 1478 so se začel upirat kmeti

so že vsi slutili da bo kot pred 500 leti

a se preden kmetje so prišli pred grajski zid

so nad njimi Turki izvedli genocid

da zgodovinska dejstva nič nas ne učijo

se še enkrat potrdilo z Gubcem je Matijo

ko od prejšnjega upora še 100 let ne mine

razdelijo sredi Zagreba ga na četrtine

aj na na naj na ni naj ...

ko leta 1550 izšel je Katekizem

je slovenski živelj spet zagrabil optimizem

če že nimamo ozemlja, mejmo vsaj kulturo

ozdravimo komplekse skoz literaturo

ej - sicer nas je malo, a neumni nismo

reče Jurij Dalmatin, prevede Sveto pismo

a še preden slovenščina prišla bi v navado

Hren se je potrudu in vse zmetu na grmado

ko 1848 Majer je cesarju pisu

se je že slutilo, da spet en bo zvisu

in vse ideje v stilu Slovenije zedinjene

po hitrem postopku so bile ukinjene

sej - bili so tabori in so bile čitalnice

čeprav ne dosti večje od povprečne švabske spalnice

še vedno največ kar lahko bli smo po poklicu

služba konjskega je hlapca pri debelemu Avstrijcu

aj na na naj na ni naj ...

ko leta 1914 je Gavrilo iz principa

streljal na cesarico in na njenga tipa

Slovenci se razveselijo te bosanske varke

naslednji dan jih zbašejo v soške strelske jarke

23 let po koncu prve že začetek druge

Slovence tokrat streljajo v vojski stare Juge

čeprav skoraj sami strejo okupacijo

jih nič hudega sluteče zbašejo v federacijo

ko 1991 smo ratal suvereni

po 1300 let porazov smo še vedno kleni

Madžari pustijo nas pri miru in Avstrijci tudi

celo Italijani in Hrvati - to nas najbolj čudi

po mileniu in pol porazov

nihče več ne daje nam ukazov

zato Slovenec zdaj svobodno stopi

zraven k združeni Evropi

 Pokušajte poravnati
Engleski

ELEPHAN AND FRUIT

Versions: #1#2

when in the year of 769 the prince Hotimir died

for Carantanian real **** strated

Tasilo III. came and bavarians

Virgil and Modest and beside misionary gang

bavarians had beaten us in drinking and fight

and Virgil and Modest on state of religion

actually we had lost everything in 3-year war

but at least we stayed inner independent

when in the year of 819 the Posavian Ljudevit came

the slovenians made a mess in Krajina Dravska

collected Carniolans, Carantanians and others

he drove them into fight against Franks feudals

franks had horses and other equipment

and ours had a hard heads and big wish

they stabbed Ljudevit - but this was modern in that time

and we Carantanians lost inner independence

when in the year of 840 feud Pribin gets on administration

he feels a must to make his own country

carantanians gave some of their ars

this time for a change they get it from Hungarians

after 200 years Carolings selct us very smartly

on koroška, kranjska, Štajerska, Goriška and istria

even before Ciril and metod said amen

all that has left from Carantania was the stone of prince

when in the year of 1478 the farmers had a fight

they all suspected it'll be like 500 years before

and even before the farmers got in front of castle's wall

the turks made a genocite on them

that the facts of history doesn't destroy us

once again aprooved with Matija Gubec

when there's not even 100 years from previous attack

they cut him into 4 pieces in the middle of Zagreb

when in the year of 1550 the katekizem was written

the Slovenian life was full of optimism

if we don't have a land and least we could have a culture

let's heal the complex trough literature

hey - there's not a lot of uss, but we're not stupid

says jurij Dalmatin, he traslates the Bible

and even before slovenian language would be a habbit

hren made an effort and everything threw on fire

when in 1848 Majer wrote to emperor

there was a suspicion that nothing will come true

and all ideas about united Slovenia

were quickly finished

well - there were camps and rooms for reading

allthough not a lot bigger than an average german bedroom

and still the best job we could have

was a stableman at fat Austrian

when in the year of 1914 Gavrilio

shot on the emperres and her guy

the Slovenians are happy of this Bosnian lie

and the next day they threw them into ditcshes of Soča

23 years after the end of 1st one there's the begining of 2nd

Slovenians this time are shooting in the war of old Yugo(slavia)

eventho almost themselves crash the occupation

they throw them into federation

when in 1991 we became independent

we're still (?) after 1300 years of loosing

hungarians leaves us alone and the Austrians as well

even Italians and Croatians - we're amazed by it

after milenium and half of loosing

there's no one who 'd give us orders

that's why a Slovenian steps freely

beside untited Europe

Postavljeno od Gost u Pet, 01/01/2010 - 00:00
Više prijevoda od "Slon in sadez"
Slovenski → Engleski - Guest
Komentari