Higit sa Lahat

Engleski

Above all powers

Above all powers
Above all kings
Above all nature
And all created things
Above all wisdom
And all the ways of man
You were here
Before the world began

Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders
The world has ever known
Above all wealth
And treasures of the earth
There's no way to measure
What You're worth

------CHORUS-------

Crucified
Laid behind the stone
You lived to die
Rejected and alone
Like the rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all

Video
See video
 Pokušajte poravnati
Tagaloški

Higit sa Lahat

Higit sa lahat ng kapangyarihan
Lahat ng hari
Lahat ng kalikasan
at lahat ng nilalang
lahat ng karunungan
at lahat ng kilos ng tao
Narito ka na bago pa malikha at maanyo ang mundo

Higit sa lahat ng kaharian
Lahat ng trono
Lahat ng kahanga-hangang bagay
Na sumagi sa isip ng tao
Higit sa lahat ng yaman
At hiyas ng mundo
Walang makakasukat sa iyong halaga

Koro
Ipinako sa krus
Inilibing sa likod ng malaking bato
Nabuhay ka para mamatay,
Di tinanggap, nag-iisa
Gaya ng rosas na tinapak-tapakan
Tinanggap Mo ang iyong pagbagsak
at inisip ako, higit sa lahat

Postavljeno od introvoyz041 u Pet, 25/11/2011 - 02:35
zahvaljeno 3 puta
Gost zahvalio 3 puta
0
Vaš glas: Nema
Pomozite prevesti "Above all powers"
Komentari