فقط بخاطر تو

Engleski

All Because of You

Eyes wide open
Try to fall asleep
Yeah-e-yeah
For a second
I can hardly breathe
Yeah-e-yeah

Now I just hate to love you
But I can't fake
Wish I could be much stronger
'Cuz I'm about to break

I do the things I do
To the things
To the things I do
All because of You
'Cuz of you
All Becuase of You

Do the things I do
To the things
To the things I do
All because of you, you

Torn to pieces
No more tears to cry
Yeah-e-yeah
Gave you all I had
But found a lie
Yeah-e-yeah

Now I just hate to love you
But I can't fake
Wish I could be much stronger
'Cuz I'm about to break

I do the things I do
To the things
To the things I do
All because of You
'Cuz of you
All Becuase of You

Do the things I do
To the things
To the things I do
All because of you, you

Suddenly, found myself
Broken down, on my knees
Hoping that someone
Will bring back reality
All of this happening
Only because of you

I do the things I do
To the things
To the things I do
All because of You
'Cuz of you
All Becuase of You

Do the things I do
To the things
To the things I do
All because of you, you

I do the things I do
To the things
To the things I do
All because of You
'Cuz of you
All Becuase of You

Do the things I do
To the things
To the things I do
All because of you, you

Postavljeno od FeliciaGomez u Sub, 10/12/2011 - 01:45
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

فقط بخاطر تو

چشمهای کاملا باز
تلاش میکنند تا خوابشون ببره
آره,آره
برای یک ثانیه
به سختی میتونم نفس بکشم
آره,آره

حالا از اینکه تو رودوست داشته باشم متنفرم
اما نمیتونم تظاهر کنم
کاش قوی تر بودم,خیلی قوی تر
چون دیگه دارم کم میارم

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند
بخاطر تو
فقط بخاطر تو

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند,به خاطر تو

تکه تکه شدم
دیگه اشکی برای ریختن نمونده
آره,آره
هر چیزی که داشتم به تو دادم
اما در عوض یه دروغ پیدا کردم
آره,آره

حالا از اینکه تو رودوست داشته باشم متنفرم
اما نمیتونم تظاهر کنم
کاش قوی تر بودم,خیلی قوی تر
چون دیگه دارم کم میارم

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند
بخاطر تو
فقط بخاطر تو

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند,به خاطر تو

ناگهان خودم رو پیدا کردم
آسیب دیدم,به زانو دراومدم
امیدوارم که یه نفر
واقعیت رو برگردونه
واقعیت این اتفاق رو
فقط بخاطر تو

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند
بخاطر تو
فقط بخاطر تو

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند,به خاطر تو

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند
بخاطر تو
فقط بخاطر تو

کارهایی رو انجام میدم که همیشه انجام میدادم
برای چیزهایی که
برای چیزهایی که انجام میدم
و همه شون فقط بخاطر تو هستند,به خاطر تو

Postavljeno od minuch u Uto, 19/06/2012 - 11:27
zahvaljeno 3 puta
Gost zahvalio 3 puta
Komentari