The shirt of fire

Turski

Atesden Gömlek

Benim bir sırrım var açıklanmayacak kadar sır ....
Bundan çıkar hır
Patlamalar vuku bulur, dert kahır.
Sırdan geçer dilim olsa hale değer diken.
Bilmez bilen râdaan olur ben ben diken.
Ya söylersen kim anlar? Söylemezsem bağlar gamlardan ağlar. Bu yıpranışla dağılır bütün.
Doymaz SAG0 yakar tütün.
İçindeyim oyunun büsbütün.
Hayatıma musallat oldu şöhret,ün.
Karıştı yarınım, bitti dün. Tedirgin bugün
Topla, çıkar nedir sonuç? Her kıyasla dilime değer.
Bıçağa ait keskin uç. Kimdir suçlu, kimde suç?
Öylesine kibirli ki biber yakmadan bırakmaz rahat.
Yarası ağır dilimin bulamıyorum kapatacak bant!
Üzerime gelin bakın dinamit bağlı gövdeme.
Yaklaşanı uçurum uçurtma misali pimden iplerle.
Fesatlar kapıma vardılar ellerinde güllerle.
İşlerine gelmediğinde saldırdılar aynı güllerin dikenleriyle! Vurdular siyah güllelerle

Nakarat x2

Giy ateşten gömlekleri bir bir yansın üzerin!
Ve dahi kır topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benim bir bendim ve bir kendim ortadayım
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim

Aklıma gelen başıma geldi.
Başım yarıldı, aşım soğudu, yine iştahsızlık elinde oyuncak etti açlığımı.
Artık kartopu oynamak istemiyorum ellerim dondu.
Türlü saklambaç oyunlarından gözlerim yoruldu.
Nerdesiniz güven abideleri (he) cesaret haylazları? Gösterin bana altmışikiden tavşan yapan hokkabazları. Belirleyin karşımda durabilecek tüm küfürbazları.
Demirden mızraplarla kırdım sazları.
Deştim böğrümden kıyamadığım hazları. Verin bana yazları İlahi merhamet sarayı; Ya Hannan! Sensin Rana, sensin Mana, sensin Rahman, sensin Canan!
Ruhum işgalden kurtulmaz, vatan infilak eder alev ateş volkan, hislerim kırık var. Püskürüyor üzerime lav! Kıvılcım korlar! Elimdeki bir avuç dolusu su ile sönmez bu yangınlar.
Ben bir sırra sahibim, hayat uykusuna yatmış.
Ben çok dosta sahiptim, güvensizlik içine batmış.
Şahit olduğum birileri mutluluğu parayla kapmış!..

Nakarat x2

Giy ateşten gömlekleri bir bir yansın üzerin!
Ve dahi kır topraktan çömlekleri zaten tedirgin halim (Ve dahi)
Bir benimdir bendim ve bir kendim ortadayım
Bitmez derdim bu hal beni yer bitirir bildim

ateşten gömlekler,
topraktan çömlekler,
ne maymundan geldin,
ne de seni getirdi leylekler,
sagoya kulak ver...!!!

Postavljeno od beyazface u Sri, 23/02/2011 - 02:26
 Pokušajte poravnati
Engleski

The shirt of fire

I have a secret that is too secret to reveal
It is the reason for the disorder
Explosions take place, trouble, grief
If I had a tongue that gives up the secret, thorn touches my condition.
He doesn't know, the one who knows goes, me I am thorn
What if you say, who would understand? If I don't say, vineyards mourn. The whole scatters due to this fray.
SAGO isn't satisfied, smokes tobacco.
I am so inside the game.
Fame and reputation haunts my life.
My tomorrow is unclear, yesterday has ended. Today is nervous.
Add, subtract what is the result? For every comparison touches my tongue
the sharp end belonging to knife. Who is guilty? Who has the guilt?
It is so arrogant that it doesn't leave me in peace until pepper burns it.
The wound of my tongue is so severe, I can't find a bandage to cover it!
Come closer look at my body where dynamite is attached.
Like a kite I will make the one who gets close fly from pin to ropes.
Sinister people came to my door with roses in their hands.
When they aren't satisfied, they attacked with the thorns of the same roses! They hit with black cannon balls.

Chorus x2

Put on the shirts of fire one after the other that your body burn
And also break the pots of clay, I am already nervous (And also)
It is only me, it was only me and I am myself at the midst
My trouble doesn't end, ever since I know this condition devours
The thing that was on my mind occurred
My head has been cracked, my food has become cold, anorexia made fun of my hunger again.
I don't want to snowball anymore, my hands are cold.
My eyes are tired of various hide-and-seek games.
O those who gave confidence and courage, where are you? Show me the illusionists who make a rabbit using 62. Identify all those foul-mouthed people who can stand in front of me.
I broke the reeds with an iron plectrum
I dug out the pleasures I could't sacrifice in my heart. Give me the summers! The palace of divine mercy; O the compassionate! You are the Pleasing, you are the Meaning, you are the compassionate, you are the beloved!
My soul cannot be saved from invasion, my motherland explodes, flame, fire, volcano, my feelings, there is fracture. The lava erupts on me! Spark, embers! Those fires aren't extinguished with a handful water I have.
I have a secret that lies for the "life sleep"
I had may friends who were sunk in the distrust
The thing I testified is that some people bought the happiness with money!..

Chorus x2

Put on the shirts of fire one after the other that your body burn
And also break the pots of clay, I am already nervous (And also)
It is only me, it was only me and I am myself at the midst
My trouble doesn't end, ever since I know this condition devours

The shirts of fire,
The Pots of clay
Neither you came from the monkey,
Nor did the storks bring you,
Pay attention to Sago

Postavljeno od Irem2 u Uto, 24/07/2012 - 15:01
Autorovi komentari:

I tried my best, it was too difficult to translate, please remind me of my mistakes

zahvaljeno 12 puta
Guests thanked 12 times
Pomozite prevesti "Atesden Gömlek"
Komentari