Без тебе

Makedonski

Bez tebe (Без тебе)

Кази како...Како да ги отворам очиве кога веќе не си тука
Како да продолжам... како срце да ми чука
Кога се за што живеев го снема... ко прав на ветер
Еден миг смени сѐ, во мене умре духот, дете
Ете повторно солза прелиена
Преголема болка ми е во душава скриена
Не можам да најдам мир, барем трошка мир во мене
Зошто што и да правам сѐ ме потсеќа на тебе
Ми требаш, во кого да ја барам вината?
Целиот Балкан е преколнат со празнинава
Уште една насмевка, еден поглед да ми фрлиш
Една песна, да ти го чујам гласот како грми
Ќе биде сѐ океј... ќе помине, си мислам секојпат
Но сѐ уште боли ко кога замина во неповрат
Без тебе ми е се безвезе, животов ми снема боја
Моето вчера, денес и утре засекогаш твоја

I can not go to the ocean
I can not drive the streets at night
I can not wake up in the morning
Without you on my mind.

Не сакам да морам да те сонувам , да морам да се молам
Да молам да биде се ко што беше.. но џабе зборам
Зошто нема назад... колку и да сакам
Сѐ би дала и направила да можам да те вратам
Но ти замина без збогум.. без последен бакнеж
Без пак да ни кажеш ко и секогаш дека многу не сакаш
Те сакам.. ќе те сакам и те сакав цело време
Кога доби крилја и летна ти зема дел од мене
Те барам во музиката, те барам во секој стих
Те барам насекаде во ѕвездите небески
Те барам но те нема, дај, дај ми бар еден знак
Да сфатам дека си тука.. и сѐ уште меѓу нас
Благодарам на се.. музиката и мудроста
Сто показа како да одам по патот на љубовта
Ти си еден и единствен... и во мисли во секој миг
Ти си нашата гордост... синот македонски

Kazi kako...Kako da gi otvoram očive koga vekje ne si tuka
Kako da prodolžam... kako srce da mi čuka
Koga se za što živeev go snema... ko prav na veter
Eden mig smeni sè, vo mene umre duhot, dete
Ete povtorno solza preliena
Pregolema bolka mi e vo dušava skriena
Ne možam da najdam mir, barem troška mir vo mene
Zošto što i da pravam sè me potsekja na tebe
Mi trebaš, vo kogo da ja baram vinata?
Celiot Balkan e prekolnat so prazninava
Ušte edna nasmevka, eden pogled da mi frliš
Edna pesna, da ti go čujam glasot kako grmi
Kje bide sè okej... kje pomine, si mislam sekojpat
No sè ušte boli ko koga zamina vo nepovrat
Bez tebe mi e se bezveze, životov mi snema boja
Moeto včera, denes i utre zasekogaš tvoja

I can not go to the ocean
I can not drive the streets at night
I can not wake up in the morning
Without you on my mind.

Ne sakam da moram da te sonuvam , da moram da se molam
Da molam da bide se ko što beše.. no džabe zboram
Zošto nema nazad... kolku i da sakam
Sè bi dala i napravila da možam da te vratam
No ti zamina bez zbogum.. bez posleden baknež
Bez pak da ni kažeš ko i sekogaš deka mnogu ne sakaš
Te sakam.. kje te sakam i te sakav celo vreme
Koga dobi krilja i letna ti zema del od mene
Te baram vo muzikata, te baram vo sekoj stih
Te baram nasekade vo dzvezdite nebeski
Te baram no te nema, daj, daj mi bar eden znak
Da sfatam deka si tuka.. i sè ušte megju nas
Blagodaram na se.. muzikata i mudrosta
Sto pokaza kako da odam po patot na ljubovta
Ti si eden i edinstven... i vo misli vo sekoj mig
Ti si našata gordost... sinot makedonski

Postavljeno od amateur u Uto, 25/02/2014 - 14:28

Postavljeno od Lydia_the angel u Čet, 10/01/2008 - 22:00
 Pokušajte poravnati
Bugarski

Без тебе

Кажи как... как да отворя очи, когато вече не си тук,
как да продължа... как сърцето ми да бие,
когато всичко, за което съм живяла изчезна... като прах във вятъра.
Един момент промени всичко, в мене умря детския дух,
ето пак една сълза отронвам,
голяма болка в душата ми е скрита.
Не мога да намеря мир, поне малко мир в мене,
защото каквото и да правя ме подсеща за тебе.
Трябваш ми, в кого да търся вината?
Целият Балкан е прокълнат с тази празнина,
само още една усмивка, още един път да ме погледнеш.
Една песен, да чуя как гласа те гърми.
Всичко ще бъде ОК... всичко ще мине всеки път си мисля,
но все още боли, както в момента в който ти си отиде.
Без тебе нищо няма смисъл, живота ми загуби цветовете си.
Моето вчера, днес и утре са завинаги твои.

Не мога да отида до океана,
не мога да вървя па улиците нощем,
не мога сутрин да се събуждам,
без тебе в мислите си. [x2]

Не искам да трябва да те сънувам, да трябва да се моля,
да се моля всичко да бъде както беше преди... но без смисъл говоря,
защото няма връщане назад... колкото и да го искам.
Всичко бих дала инаправила да мога да те върна,
но ти си замина без "Сбогом"... без последна целувка,
без да ни кажеш както винаги, че много ни обичаш.
Обичам те... ще те обичам... и винаги съм те обичала.
Сега, когато имаш крила и отлетя, ти взе част от мене.
Търся те в музиката, търся те във всеки стих,
търся те навсякъде, в звездите небесни,
търся те, но те няма, дай ми пон един знак да знам,
че си тук... и все още си между нас.
Благодаря ти за всичко... за музиката и за мъдростта,
затова,че ми показа как да ходя по пътя на любовта.
Ти си един и единствен... и в мислите и във всеки миг.
Ти си нашата гордост, син Македонски.

Не мога да отида до океана,
не мога да вървя па улиците нощем,
не мога сутрин да се събуждам,
без тебе в мислите си. [x2]

Postavljeno od smilebgru u Pon, 31/10/2011 - 11:08
zahvaljeno 2 puta
Gost zahvalio 2 puta
Više prijevoda od "Bez tebe (Без тебе)"
Makedonski → Bugarski - smilebgru
Komentari