شکسته

Engleski

Broken

 

I wanted you to know I love the way you laugh
I wanna hold you high and steal your pain away
I keep your photograph, I know it serves me well
I wanna hold you high and steal your pain

'Cause I'm broken when I'm lonesome
And I don't feel right when you're gone away

You're gone away, you don't feel me here anymore

The worst is over now and we can breathe again
I wanna hold you high, you steal my pain away
There's so much left to learn, and no one left to fight
I wanna hold you high and steal your pain

[x2]
'Cause I'm broken when I'm open
And I don't feel like I am strong enough
'Cause I'm broken when I'm lonesome
And I don't feel right when you're gone away

You're gone away
You don't feel me here anymore

Postavljeno od ApeX u Ned, 25/09/2011 - 16:03
Zadnje uređeno od Miley_Lovato u Uto, 28/01/2014 - 11:48
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

شکسته

Versions: #1#2

میخواستم بدونی که عاشق خنده ات هستم
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
عکست رو پیش خودم نگه میدارم و میدونم به دردم میخوره
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم

چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم

تو رفتی,تو دیگه وجود من رو در اینجا حس نمیکنی

بدترین قسمتش دیگه تموم شده و ما میتونیم دوباره نفس بکشیم
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم
هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن مونده ولی کسی برای مبارزه نمونده
میخوام (حال) تو رو عالی نگه دارم و دردت رو ازت بدزدم

چون من شکسته ام,وقتی که آزادم
و حس میکنم که به اندازه ی کافی قوی نیستم
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم

چون من شکسته ام,وقتی که آزادم
و حس میکنم که به اندازه ی کافی قوی نیستم
چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم

چون من شکسته ام,وقتی که دلتنگم
و وقتی که تو اینجا نیستی حس خوبی ندارم

تو رفتی
تو دیگه وجود من رو در اینجا حس نمیکنی

Postavljeno od minuch u Pon, 23/04/2012 - 13:18
zahvaljeno 3 puta
KorisnikTime ago
PersianCat2 godine 39 tjedana
Tahmineh.Evanescence3 godine 11 tjedana
Gost zahvalio 1 put
Pomozite prevesti "Broken"
Seether: Top 6
KorisnikObjavljeno prije
Tahmineh.Evanescence3 godine 11 tjedana
5
Komentari