Buddha for Mary (Budda dla Mary)

Engleski

Buddha for Mary

A simple fear to wash you away
An open mind canceled it today
A silent song that's in your words
A different taste that's in your mind

This is the life on mars

Mary was a different girl
Had a thing for astronauts
Mary was the type of girl
She always liked to play a lot
Mary was a holy girl
Father whet her appetite
Mary was the type of girl
She always liked to fall apart

Tell me did you see her face
Tell me did you smell her taste
Tell me what’s the difference
Don’t they all just look the same inside?
Buddha for Mary, Here it comes

Mary was an acrobat
But still she couldn’t seem to breathe
Mary was becoming everything she didn’t want to be
Mary would hallucinate
And see the sky upon the wall
Mary was the type of girl
She always liked to fly

Tell me did you see her face
Tell me did you smell her taste
Tell me what’s the difference
Don’t they all just look the same inside?
Buddha for Mary, Here it comes
Buddha for Mary, Here it comes

This is the life on mars

He said, "Can you hear me, are you sleeping?"
She said, "Will you rape me now?"
He said, "Leave the politics to mad men"
She said, "I believe your lies"
He said, "There’s a paradise beneath me"
She said, "Am I supposed to bleed?"
He said, "You better pray to Jesus"
She said, "I don’t believe in god"

Mary was a different girl
Had a thing for astronauts
Mary was the type of girl
She always liked to play a lot
Mary was a holy girl
Father whet her appetite
Mary was the type of girl
She always liked to fall apart

Buddha for Mary, here it comes

Postavljeno od Iadorediorr u Sri, 23/11/2011 - 18:55
See video
 Pokušajte poravnati
Poljski

Buddha for Mary (Budda dla Mary)

Prosty strach by zmyć cię z pamięci
Otwarty umysł dziś to unieważnił
Cicha piosenka, która w twoich słowach
Smakuje inaczej niż w twoim pojęciu*

To jest życie na Marsie

Mary była wyróżniającą się dziewczyną
Zawsze miała w zanadrzu coś dla astronautów
Mary była typem dziewczyny
Która zawsze lubiła się zabawić
Mary była świętą dziewczyną
Ojciec podsycał jej pragnienia
Mary była typem dziewczyny
Która zawsze lubiła nisko* upadać

Powiedz, czy widziałeś jej twarz?
Powiedz, czy poczułeś jej smak?
Powiedz jaka jest różnica?
Czy one wszystkie nie wyglądają identycznie w środku?
Budda dla Mary, oto nadchodzi

Mary była akrobatką
Ale wciąż miała problemy z oddychaniem
Mary stawała się wszystkim czym nie chciała być
Mary miała halucynacje
I widziała niebo tuż pod sufitem
Mary była typem dziewczyny
Która zawsze lubiła latać

Powiedz, czy widziałeś jej twarz?
Powiedz, czy poczułeś jej smak?
Powiedz jaka jest różnica?
Czy one wszystkie nie wyglądają identycznie w środku?
Budda dla Mary, oto nadchodzi
Budda dla Mary, oto nadchodzi

To jest życie na Marsie

On powiedział: "Czy mnie słyszysz? Śpisz?"
Ona powiedziała: "Czy mnie teraz zgwałcisz?"
On powiedział: "Zostaw sprawę polityki szalonym ludziom"
Ona powiedziała: "Wierzę w twoje kłamstwa"
On powiedział: "To jest niebo, tu pode mną"
Ona powiedziała: "Czy powinnam zacząć krwawić?"
On powiedział: "Lepiej pomódl się do Jezusa"
Ona powiedziała: "Nie wierzę w Boga"

Mary była wyróżniającą się dziewczyną
Zawsze miała w zanadrzu coś dla astronautów
Mary była typem dziewczyny
Która zawsze lubiła się zabawić
Mary była świętą dziewczyną
Ojciec podsycał jej pragnienia
Mary była typem dziewczyny
Która zawsze lubiła nisko* upadać

Budda dla Mary, oto nadchodzi

Postavljeno od Gost u Sub, 04/08/2012 - 14:19
Autorovi komentari:

30 Seconds To Mars - Buddha for Mary (http://www.youtube.com/watch?v=xzWWyiYZ_w4)

Enjoy!

Više prijevoda od "Buddha for Mary"
Engleski → Poljski - Guest
Komentari