Cedrovi Libanonski

Engleski

Cedars Of Lebanon

Yesterday I spent asleep
Woke up in my clothes in a dirty heap
Spent the night trying to make a deadline
Squeezing complicated lives into a simple headline

I have your face here in an old Polaroid
Tidying the children's clothes and toys
You're smiling back at me, I took the photo from the fridge
Can't remember what then we did

I haven't been with a woman, it feels like for years
Thought of you the whole time, your salty tears
This shitty world sometimes produces a rose
The scent of it lingers and then it just goes

Return the call to home

The worst of us are a long drawn out confession
The best of us are geniuses of compression
You say you're not going to leave the truth alone
I?m here cos I don't want to go home

Child drinking dirty water from the river bank
Soldier brings oranges he got out from a tank
I'm waiting on the waiter, he's taking a while to come
Watching the sun go down on Lebanon

Return the call to home

Now I've got a head like a lit cigarette
Unholy clouds reflecting in a minaret
You're so high above me, higher than everyone
Where are you in the Cedars of Lebanon?

Choose your enemies carefully cos they will define you
Make them interesting cos in some ways they will mind you
They're not there in the beginning but when your story ends
Gonna last with you longer than your friend

Postavljeno od Kid A u Sub, 23/06/2012 - 13:28
See video
 Pokušajte poravnati
Hrvatski

Cedrovi Libanonski

Jučer sam proveo spavajući
Probudio sam se u odječi u prljavoj gomili
Proveo noć pokušavajuči stiči rok
Utrpavajući komplicirane živote u jednostavnu rečenicu

Imam tvoje lice ovdje na staroj fotografiji
Raspremaš dječju odječu i igračke
Smiješiš mi se,fotografiju uzeo sam s hladnjaka
Ne mogu se sjetiti što smo tada napravili

Nisam bio sa ženom,čini se godinama
Mislio sam na tebe cijelo vrijeme,na tvoje slane suze
Ovaj usrani svijet nekad izrodi ružu
Čiji miris vene i onda samo nestane

Uzvrati poziv kući

Najgori od nas su dugo vučeni iz ispovijesti
Najbolji od nas su genijalci zažimanja
Kažeš da nećeš napustiti istinu sama
A ja sam tu jer ne želim ići doma

Dijete pije prljavu vodu na obali rijeke
Vojnik donosi naranče koje je uzeo iz tenka
Ja čekam konobara koji se zadržava
Gledam sunce koje zalazi nad Libanonom

Uzvrati poziv kući

Glava mi je sada poput zapaljene cigarete
Pogani oblaci odražavaju se na minaretu
Tako si iznad mene,viša od bilo koga
Gdje si u cedrovima Libanonskim?

Pažljivo biraj neprijatelje jer oni će te definirati
Učini ih zanimljivima jer na neki način će mariti za tebe
Oni nisu tu u početku,ali kad tvoja priča završi
Biti će duže s tobom nego tvoji prijatelji

Postavljeno od Kid A u Sub, 23/06/2012 - 13:51
Više prijevoda od "Cedars Of Lebanon"
Engleski → Hrvatski - Kid A
Komentari