داغون شدن

Engleski

Come Undone

Mine immaculate dream
made breath and skin,
I’ve been waiting for you.
Signed with a home tattoo,
happy birthday to you was created for ya.
Can’t ever keep from falling apart at the seams.
Can’t believe you’re taking my heart too pieces.
Oh, it’ll take a little time
might take a little crime to come undone.
Now, we’ll try to stay blind to the hope and fear outside.
Hey child, stay wilder than the wind
and blow me in to cry.

Who do you need, who do you love when you come undone?
Who do you need, who do you love when you come undone?

Words
playing me deja-vu
like a radio tune,
I swear I’ve heard before.
Chills is it something real
or the magic I’m feeding off your fingers.
Can’t ever keep from falling apart at the seams.
Can’t believe you’re taking my heart to pieces.
Lost in a snow filled sky, we’ll make it alright to come undone
Now, we’ll try to stay blind to the hope and fear outside.
Hey child, stay wilder than the wind
and blow me in to cry.

Who do you need, who do you love when you come undone?
Who do you need, who do you love when you come undone?
Who do you need, who do you love when you come undone?
(Can’t ever keep from falling apart)
Who do you need, who do you love when you come undone?
(Can’t ever keep from falling apart)
Who do you need, who do you love?
(Can’t ever keep from falling apart)
Who do you love, who do you love when you come undone?

 Pokušajte poravnati
Perzijski

داغون شدن

رویای معصوم من
ساخته شده از پوست و نفس
من منتظر تو مانده ام
با نشانه یک خانه خالکوبی شده
تولدت مبارک برای تو ساخته شد
هیچوقت نمیتونم از سقوط کردن در شکافها دوری کنم
نمیتونم باور کنم که تو داری قلب من رو به تکه هایی تبدیل میکنی
اوه، یه مقدار زمان میبره
ممکنه برای داغون کردن (جدا شدن) مجبور بشی کمی جنایت انجام بدی
حالا ما سعی میکنیم که نسبت به امید و ترسی که اون بیرون هست، کور باقی بمونیم
هی بچه، وحشی تر از باد بمون و منو وادار به گریه کن

به چه کسی احتیاج داری، عاشق کی هستی وقتی که داغون شدی؟
به چه کسی احتیاج داری، عاشق کی هستی وقتی که داغون شدی؟

واژه ها
با من دژاوو بازی می کنن
مثل صدای رادیو
قسم میخورم که قبلا شنیدمش
لرزیدن یه چیز واقعیه
یا جادوییه که من از سر انگشتات تغذیه اش میکنم
هیچوقت نمیتونم از سقوط کردن در شکافها دوری کنم
نمیتونم باور کنم که داری قلبمو به تکه هایی تقسیم میکنی
در حالیکه تو یه آسمون پر از برفیم، بالاخره با این داغون شدنمون کنار میایم
حالا ما سعی میکنیم که نسبت به امید و ترسی که اون بیرون هست، کور باقی بمونیم
هی بچه، وحشی تر از باد بمون و منو وادار به گریه کن

به چه کسی احتیاج داری، عاشق کی هستی وقتی که داغون شدی؟
به چه کسی احتیاج داری، عاشق کی هستی وقتی که داغون شدی؟
به چه کسی احتیاج داری، عاشق کی هستی وقتی که داغون شدی؟
هیچوقت نمیتونم از سقوط کردن دوری کنم
به چه کسی احتیاج داری، عاشق کی هستی وقتی که داغون شدی؟
هیچوقت نمیتونم از سقوط کردن دوری کنم
به کی احتیاج داری، عاشق کی هستی؟
هیچوقت نمیتونم از سقوط کردن دوری کنم
به چه کسی احتیاج داری، عاشق کی هستی وقتی که داغون شدی؟

Postavljeno od camellia u Pet, 15/11/2013 - 16:16
zahvaljeno 1 put
KorisnikTime ago
amirhossein.jarrahi.31 godina 37 tjedana
Komentari