با تو

Španjolski

Contigo

Ay como extrano
de la forma que acaricias mi cuerpo
Ay como te siento por dentro!
Ay como extrano
aquel amor de dos seres humanos,
y mil locuras que inventamos

Ay como extrano
tus gestos tus complejos
tus manos
tu sabes que yo siempre
te entendia.
Ay como extrano
cuando me preguntas si te quiero,
y yo te digo:

Contigo
yo me siento como el sol en el cielo.
Contigo
el universo me parece pequeno.
Contigo
hasta la calma se convierte en deseo.
Contigo
me doy cuenta de la suerte que tengo.
Contigo
los minutos se separan del tiempo.
Contigo
hasta lo malo se convierte en lo bueno.

Contigo
yo me siento como el sol en el cielo.
Contigo
el universo me parece pequeno.
Contigo
hasta la calma se convierte en deseo.
Contigo
me doy cuenta de la suerte que tengo.
Contigo
los minutos se separan del tiempo.
Contigo
hasta lo malo se convierte en lo bueno.

Ay como extrano
tus ojos que iluminan mi vida
con sus miradas encendidas.
Ay como extrano
estar contigo sin hacer nada
o contemplando madrugadas.

Ay como extrano
las cosas que al oido me decias.
Tus labios eran poesia
Ay como extrano
cuando me preguntas si te quiero
y yo te digo:

Contigo
yo me siento como el sol en el cielo.
Contigo
el universo me parece pequeno.
Contigo
hasta la calma se convierte en deseo.
Contigo
me doy cuenta de la suerte que tengo.
Contigo
los minutos se separan del tiempo.
Contigo
hasta lo malo se convierte en lo bueno.

Postavljeno od Marci30 u Pon, 08/10/2012 - 20:40
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

با تو

آه!چقد دلم تنگ شده
برای اون حالتی که بدنمو نوازش میکنی
آه!چجور درون خودم تو رو حس میکنم
آه!چقد دلم تنگ شده
برای اون عشقی که بین دوتا آدمه
و برای هزار(هزاران) دیوونگی که ما مرتکب میشیم(خلق میکنیم)

آه!چقد دلم تنگ شده
برای حرکات بدن تو،پیچیدگیهات،کارهای عجیب تو
تو میدونی که من همیشه اونا رو فهمیدم
آه!چقد دلم تنگ شده
برای وقتی که ازم میپرسی که آیا عاشقتم(یا نه)
و من بت میگم:

با تو من احساس میکنم که انگار خورشید توی آسمونم
با تو تموم دنیا برام کوچیک بنظر میرسه
با تو حتی آرامش هم به رویاها(آرزو ها) میپیونده
با تو تازه میفهمم که چقد خوشبختم
با تو دقیقه ها از زمان جدا میشن
با تو حتی هرچی بده،خوب میشه

با تو من احساس میکنم که انگار خورشید توی آسمونم
با تو تموم دنیا برام کوچیک بنظر میرسه
با تو حتی آرامش هم به رویاها(آرزو ها) میپیونده
با تو تازه میفهمم که چقد خوشبختم
با تو دقیقه ها از زمان جدا میشن
با تو حتی هرچی بده،خوب میشه

آه!چقد دلم تنگ شده
برای چشمات که به زندگی من روشنی میبخشن
با اون نگاه های آتشینشون
آه!چقد دلم تنگ شده
برای اینکه با تو باشم بدون اینکه هیچ کاری انجام بدیم
یا محو طلوع خورشید بشیم

آه!چقد دلم تنگ شده
برای چیزایی که درِ گوشم زمزمه میکردی
لب های تو به نظم(در شاعری) بودن
آه!چقد دلم تنگ شده
برای وقتیکه ازم میپرسی که آیا عاشقتم (یا نه)
و من بت میگم:

با تو من احساس میکنم که انگار خورشید توی آسمونم
با تو تموم دنیا برام کوچیک بنظر میرسه
با تو حتی آرامش هم به رویاها(آرزو ها) میپیونده
با تو تازه میفهمم که چقد خوشبختم
با تو دقیقه ها از زمان جدا میشن
با تو حتی هرچی بده،خوب میشه

آه!چقد دلم تنگ شده
برای وقتیکه ازم میپرسی که آیا عاشقتم (یا نه)
و من بت میگم:

با تو من احساس میکنم که انگار خورشید توی آسمونم
با تو تموم دنیا برام کوچیک بنظر میرسه
با تو حتی آرامش هم به رویاها(آرزو ها) میپیونده
با تو تازه میفهمم که چقد خوشبختم
با تو دقیقه ها از زمان جدا میشن
با تو حتی هرچی بده،خوب میشه

با تو من احساس میکنم که انگار خورشید توی آسمونم
با تو تموم دنیا برام کوچیک بنظر میرسه
با تو حتی آرامش هم به رویاها(آرزو ها) میپیونده
با تو تازه میفهمم که چقد خوشبختم
با تو دقیقه ها از زمان جدا میشن
با تو حتی هرچی بده،خوب میشه

وقتی که من با توئم.
دیگه نه تاریکی ای هست و نه خطری
ساعت ها خیلی شیرین تر(بهتر)توی آغوش تو میگذرن
احساس تازه ای بم دست میده و به هیچ چیز دیگه ای اهمیت نمیدم

Postavljeno od khosroxx u Sub, 28/07/2012 - 05:34
zahvaljeno 2 puta
Gost zahvalio 2 puta
Enrique Iglesias: Top 6
Komentari