دیوانه

Engleski

Crazy

I'm crazy, crazy for feelin' so lonely
And I'm crazy, crazy for feelin' so blue

Oh I knew, you'd love me as long as you wanted
And then some day, you'd leave me for somebody new

Worry, why do I let myself worry?
Wonderin', what in the world did I do?

I'm crazy for thinkin' that my love could hold you
Crazy for tryin', crazy for cryin' and I'm crazy for lovin' you

Video
See video
 Pokušajte poravnati
Perzijski

دیوانه

من دیوانه ام، دیوانه برای احساس تنهایی
و من دیوانه ام ، دیوانه برای احساس غمگینی
آه من می دانستم ، شما من رو دوست داشتیدتا زمانیکه شما می خواستید
و بعد یک روز ، شما منو بخاطر یک شخص جدید ترک کردید.
نگرانم، چرا من اجازه می دم به خودم که نگران باشم؟
در تعجب هستم ، چه کاری در دنیا بود که من انجام دادم؟
من دیوانه ام برای فکر کردن به اینکه عشق من می توانست من رو نگهداره(دوست داشته باشه )
دیوانه برای تلاش، دیوانه برای گریه و من دیوانه ام برای عشق تو

Postavljeno od 1135 u Pon, 02/01/2012 - 06:42
zahvaljeno 1 put
Gost zahvalio 1 put
0
Vaš glas: Nema
Više prijevoda od "Crazy"
Engleski → Perzijski - 1135
0
Komentari