Страха е Слабостта

Engleski

Fear Is The Weakness

At least you could have tried
It is way past time and we're scattering ashes
You take everything in sight, please hear me now
You are leaving me with scars

Fear is the weakness in all of us
It's sad to see you go
It's not meant to be easy but you drag us down
Burden of the evidence grows

The same road for far too long
It's not meant to be
We are losing identity
Faith has been denied
Let's not pretend
This is the first time we just don't belong

What world do you perceive?
Autumn cold, and no one cares for anyone
Waiting for the final blow
Do you have strength at all?
One more day, then we fade away

Fear is the weakness in all of us
It's sad to see you go
It's not meant to be easy but you drag us down
Burden of the evidence grows

The same road for far too long
It's not meant to be
We are losing identity
Faith has been denied
Let's not pretend
This is the first time we just don't belong here

Postavljeno od GiantOrion u Uto, 05/06/2012 - 00:57
See video
 Pokušajte poravnati
Bugarski

Страха е Слабостта

Поне можеше да опиташ
Вече става късно, а ние разпръсваме пепел
Ти взимаш всичко което виждаш, но моля те чуй ме сега
Ти ме оставяш с белези!

Страха е слабостта на всички ни
Тъжно е да видя как си отиваш
Никога не е било лесно, но ти ни забавяш
Тежестта на доказателствата нараства

Същия път за прекалено дълго време
Не е писано да бъде
Ние губим своята идентичност
Вярата е отречена
Нека не се преструваме
Това е първия път, но ние просто не си принадлежим

Какво искаш ти?
Есенен студ и на никой не му пука за който и да е
Чакащ последния удар
Изобщо имаш ли сили?
Още ден, а после изчезваме!

Страха е слабостта на всички ни
Тъжно е да видя как си отиваш
Никога не е било лесно, но ти ни забавяш
Тежестта на доказателствата нараства

Същия път за прекалено дълго време
Не е писано да бъде
Ние губим своята идентичност
Вярата е отречена
Нека не се преструваме
Това е първия път, но ние просто нямаме място тук

Postavljeno od stako u Pon, 13/08/2012 - 15:54
Više prijevoda od "Fear Is The Weakness"
Engleski → Bugarski - stako
Komentari