Μισή στιγμή

Engleski

Half a moment

Half a moment
we are together
I shall want no-one else
and nothing new.

(verse) x2
Half a moment
I shall treasure,
keep it locked away
for some future rainy day.
Should you leave me
with just this moment
in my mind
I shall capture it anew,
like some picture
taken in my childhood
Half a moment
spent with you.

Countless vivid memories
spin before my view,
like some toy kaleidoscope
images of you.

Time looks kindly
on fleeting lovers
They can turn the briefest hour
into a day
turn a moment
to a lifetime
making it to last
blending future with the past.

We're together,
what else can matter?
Even though
half a moment is too few
I shall save it
'til I have another
making one whole moment
filled with you

Postavljeno od evfokas u Čet, 08/09/2011 - 10:15
See video
 Pokušajte poravnati
Grčki

Μισή στιγμή

Μισή στιγμή
που είμαστε μαζί
δεν θα θελήσω κανένα άλλο
και τίποτα νέο,

(στροφή) x2
Μισή στιγμή
θα 'χω θησαυρό,
θα το κρατώ φυλαγμένο
μην έρθει καμιά βροχερή μέρα.
Αν μ' άφηνες
μόνο μ΄αυτή την στιγμή
στο μυαλό μου
θα την ξανασυλλάβω,
σαν μια εικόνα
παρμένη απ' τα παιδικά μου χρόνια
Μισή στιγμή
με σένα περασμένη.

Αμέτρητες έντονες αναμνήσεις
γυρίζουν μπροστά μου
όπως σε παιδικό καλειδοσκόπιο
εικόνες δικές σου.

Ο χρόνος κοιτά ευγενικά
τους περαστικούς εραστές
Μπορούν ν' αλλάξουν την συντομότερη ώρα
σε μέρα
ν' αλλάξουν μια στιγμή
σ' ολόκληρη ζωή
κάνοντάς το να διαρκεί
ταιριάζοντας το μέλλον με το παρελθόν

Είμαστε μαζί,
τι άλλο να μετρά;
Παρόλο που
μισή στιγμη είναι τόσο λίγη
θα την φυλάξω
ώσπου να 'χω κι άλλη
να φτιάξω μια ολόκληρη στιγμή
γεμάτη με σένα

Creative Commons License
This translation is Intellectual Property of evfokas, unless indicated otherwise by a Translation Source field, and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
Postavljeno od evfokas u Čet, 08/09/2011 - 10:16
Komentari